Фондация „Св.Св. Кирил и Методий“

Фондации, членове на Български дарителски форум

Работата на фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ се основава на принципите на прозрачност и реалистична оценка на индивидуалните постижения. Тя преследва изключително полезни за цялото общество цели:

  • Подпомага популяризирането на постиженията на световния опит в областта на образованието и културата;
  • Действа за постигане на международно разбирателство и обединение;
  • Утвърждава ценностите на човешката цивилизация чрез развитие и подпомагане на обмена в областта на културата, изкуството, науката, образованието и професионалната подготовка;
  • Подпомага  развитието на талантливи деца и способни млади хора, осигурявайки им равни шансове, зависещи изключително от техните професионални възможности и умения, и спонсорира тяхното образование, професионално обучение и творческо развитие;
  • Подпомага изграждането на високо екологично съзнание.