Фондация „Искам бебе”

Фондации, членове на Български дарителски форум

Фондация „Искам бебе” подкрепя и активно съдейства при решаване на проблемите с репродуктивното здраве на семействата и несемейните двойки в България. Разпространява информация и знания за проблема „стерилитет” и неговото лечение, с цел повишаване здравната култура на нуждаещите се от лечение и на обществото като цяло в областта на репродуктивното здраве и методите за профилактика на безплодието.

Фондацията дава гласност на емоционалните и социалните проблеми, съпътстващи безплодието и се стреми да създава успешен модел на гражданско въздействие за подпомагане на решаването им.