Фондация „Светът на Мария“

Фондации, членове на Български дарителски форум

„Светът на Мария“ е фондация, учредена в обществена полза през 2012 г. в град София от семейството на Мария – млада жена с интелектуални затруднения.

От фондацията вярват, че всеки човек е ценен ресурс на общността и заслужава шанса да развие своя потенциал и да живее с надежда за бъдещето. Хората с увреждания трябва да бъдат свободни и равни с всички останали – свободни да правят своя избор и равни в предоставените възможности да го осъществяват.

Мисията на фондацията е да подобрява качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомага личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост. Важно е хората с интелектуални затруднения да са приети от обществото, да имат условия и среда да се развиват и изявяват със своите интереси и способности, да имат приятели, правата им да са спазени и да получават необходимата подкрепа.

„Светът на Мария“ постига мисията си като организира предоставянето на социални услуги с подход, ориентиран към личността и развитието на потенциала на хората с увреждания, популяризира техните способности и тяхното мнение, застъпва се за политиките и дейностите, които ще доведат до по-добри условия на живот и социално включване.

Фондация „Светът на Мария“ е регистрирана като доставчик на социални услуги – Дневен център за възрастни с интелектуални увреждания.

Повече информация за фондацията можете да намерите на сайта на организацията