Трейс за хората

Фондации, членове на Български дарителски форум

Фондация “Трейс за хората“ обединява усилията на всички дружества на „Трейс Груп Холд“ АД в областта на корпоративната социална отговорност. Фондацията подкрепя проекти, които  носят стойност извън комерсиалността, в сферата на науката, образованието, спорта и културата, подкрепя личности и екипи, които със своите таланти, познания и умения са вдъхновяващи примери за общността, дават основания младите да избират България, да популяризират Родината ни, да продължават да мечтаят и сбъдват мечтите си.

Дарителската дейност на „Трейс за хората“ е в синхрон с фирмената култура на Компанията, с ценностите, които следва и представя пред обществото. Тя е още една възможност за корпоративната структура на „Трейс Груп Холд“ АД да се самоопредели, да бъде себе си и да следва целите си. Фондацията е част от цялостната визия на холдинга. За Трейс дарителството е пример и оценка за стойност.

Целите на фондация „Трейс за хората“ са:

  • Развитие и утвърждаване на ценностите на човешката цивилизация чрез подпомагане и обмен в областта на културата, изкуството, науката, образованието и спорта;
  • Подпомагане на културата, образованието, професионалното обучение и творческо развитие на талантливи деца и способни млади хора;
  • Осъществяване на благотворителни инициативи;
  • Подпомагане опазването, поддържането и популяризирането на културното и историческо наследство на българската нация.

Фондацията се управлява от Обществен съвет, председател на който е проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, а членове са акад. Антон Дончев, акад. Стефан Воденичаров“ и инж. Боян Делчев. Изпълнителен директор е д.н. Десислава Любенова.

Повече за проектите и инициативите, които подкрепя фондация „Трейс за хората“, можете да прочетете тук.