УНИЦЕФ България

Наблюдатели, членове на Български дарителски форум

Вече 70 години УНИЦЕФ носи НАДЕЖДА и променя живота на децата към по-добро!

Заедно със своите партньори УНИЦЕФ работи неуморно за най-уязвимите деца и семейства, в повече от 190 страни и територии, за да се увери, че #ВсякоДете расте в семейство, защитено от насилие, здраво, образовано и подкрепено.

УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволните дарения на физически лица, фирми, фондации и правителства. УНИЦЕФ се ръководи от Конвенцията за правата на детето, която е подписана и ратифицирана от почти всички държави-членки на ООН, за да установи правата на детето като постоянни етични принципи и международни стандарти.

УНИЦЕФ и Правителството на Република България продължават традиционно ползотворното си сътрудничество с нов програмен период 2018-2022 г., който подкрепя националните усилия за гарантиране, че всички деца и юноши в страната, включително тези в най-неравностойно положение, се ползват от правата си и развиват своя пълен потенциал в приобщаващо и закрилящо общество. Екипът на УНИЦЕФ в България работи за постигане на устойчиви резултати в следните програмни компоненти:

  1. Ранно детско развитие
  2. Система за публична грижа за деца и подкрепа за семействата
  3. Превенция и реакция на насилието над деца
  4. Достъп на децата до правосъдие
  5. Образование
  6. Юноши
  7. Деца бежанци и мигранти
  8. Мониторинг правата на детето
  9. Комуникация и обществено застъпничество
  10. Мобилизиране на ресурси

УНИЦЕФ се ангажира да работи заедно с Правителството, държавните институции, партньорите от агенциите на ООН, медиите, частния сектор, академичните среди, организациите на гражданското общество, родителите, децата и юношите за реализиране на програмата.