УниКредит Булбанк

Компании, членове на Български дарителски форум

УниКредит Булбанк е част от УниКредит – паневропейска търговска банка, която представя уникална мрежа в Италия, Германия, Централна и Източна Европа. Нашата цел е да създаваме възможности за растеж, предоставяйки най-доброто за всички заинтересовани страни, отключвайки потенциала на нашите клиенти и нашите хора в Европа.
Обслужваме повече от 15 милиона клиенти в света. Те са в основата на това, което правим на всичките си пазари. УниКредит е организирана в четири основни региона и две фабрики за продукти, корпоративни и индивидуални решения. Това ни позволява да бъдем близо до нашите клиенти и да използваме мащаба на цялата група за разработване и предлагане на най-добрите продукти на всички наши пазари.
Дигитализацията и нашият ангажимент към принципите на ESG са ключови фактори за нашата услуга. Те ни помагат да предоставяме съвършенство на нашите заинтересовани страни и да създаваме устойчиво бъдеще за нашите клиенти, нашите общности и нашите хора.

Вижте повече на сайта на компанията