Аурубис България АД

Компании, членове на Български дарителски форум

Всяка година Аурубис България реализира редица социални проекти на национално и местно ниво, съчетавайки корпоративните си ценности със стремежа да бъде в полза на обществото.

Последователната социална политика на компанията се реализира чрез социални споразумения с общинските ръководства на гр. Пирдоп и гр. Златица, които се изпълняват на годишна база и отговарят на социалната политика на компанията и приоритетните нужди на съответната община. Ежегодно се реализира социална програма, проектите от която са насочени към подпомагане на хора в неравностойно положение, образование и талантливи деца, спортни инициативи, културни проекти и др.

За последните 10 години компанията е направила дарения на стойност над 6 млн. лева. През 2011 г. Аурубис България получи отличието “Корпоративен дарител на годината” на Българския дарителски форум.

Освен проектите, включени в социалните споразумения, Аурубис България осъществява и други социално значими проекти в партньорство с асоциации, училища и други организации, споделящи общи идеи за развитието на региона. Компанията реализира и различни интересни “зелени” проекти, насочени специално към служителите.

Социалните приоритети на Аурубис България са:

  • Качествено и перспективно образование
  • Интегриране на хора в неравностойно положение
  • Активен зелен спорт
  • Качествено здравеопазване
  • Развитие на таланти.

Можете да видите повече на Интернет страницата на компанията