Кока-Кола ХБК България

Компании, членове на Български дарителски форум

Кока-Кола ХБК България стартира дейността си в България през 1992 г. Компанията е инвестирала над 500 млн. лева в българската икономика от създаването си досега. Кока-Кола ХБК България е най-големият производител на безалкохолни напитки в страната, който притежава изключителното право да бутилира продуктите на The Coca-Cola Company.

За да осигури успешно дългосрочно развитие на бизнеса си, компанията цели да сведе до минимум въздействието върху околната среда и да допринесе за подобряване качеството на живот на местните общности. За постигането на тези цели компанията е поела дългосрочни ангажименти.

Сред областите на въздействие, върху които компанията съсредоточава своите усилията и които са приоритетни за бизнеса и акционерите, са:

  • Опазване на водните ресурси
  • Енергия и климат
  • Опаковки и рециклиране
  • Здравето на потребителите
  • Развитие на служителите
  • Ангажиране на партньори
  • Подпомагане на общности
  • Глобален договор на ООН

За всяка една от тези области компанията си поставя цели и задачи, изпълнението на които следи и измерва много внимателно. За целта се използват водещи международни стандарти и методи за отчитане на резултатите и се издава Доклад за корпоративна социална отговорност.

Повече информация за може да откриете на сайта на компанията.