Фондация „Биоразнообразие“

Фондации, членове на Български дарителски форум

Българска фондация „Биоразнообразие“ (БФБ) е неправителствена организация, създадена през 1997 г. и регистрирана в обществена ползва, която работи за опазване на биоразнообразието в България и съседните страни.

БФБ обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и защитените видове и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите към тях, е мисията на организацията.

БФБ е активна в пет основни направления: Защитени територии и видове, Зелен пояс и НАТУРА 2000, Образователни и PR дейности, Устойчив туризъм, Кампании и коалиции.

БФБ прилага различни начини за стимулиране на дарителството за природата. Чрез единен дарителски SMS DMS PRIRODA набира средства за закупуване на ценни природни територии. Даренията за Спешния фонд за биоразнообразието подкрепят НПО или граждани при решаването на „горещи” природозащитни проблеми. Фондът за студентски дипломни работи подпомага студентите, които разработват практически теми, свързани с опазването на природата и изграждат връзки между университетите и дирекциите на защитените територии.

От 2008 г. БФБ организира ежегодно „Годишни награди за биоразнообразието“, за да отличи най-добрите постижения в областта – кампания/ акция, журналист/ медия, институция/ организация и дарител за биоразнообразието.