Abbvie

Компании, членове на Български дарителски форум

Abbvie е действаща в глобален мащаб биофармацевтична компания, създадена през 2013 г. Дейността на Аbbvie е фокусирана в откриването, развиването и предоставянето на лекарства в терапевтичните области, в които компанията има доказан експертен опит и може да окаже въздействие. Сред тях са: имунология, онкология, вирусология и неврология. 29 000 служители на Abbvie работят в над 175 държави по света. Лекарствата на Abbvie са насочени към различни заболявания, като над 28 милиона пациенти са лекувани с терапия на компанията само в рамките на година.

Abbvie има 8 центъра за научноизследователска и развойна дейност. Над 8 000 служители са ангажирани в тази дейност, като компанията инвестира над 4,2 млрд. щатски долара в изследвания годишно.

Корпоративна социална отговорност

В Abbvie вярват в индивидуалната отговорност и личния пример. Затова още от създаването на компанията и стъпването ѝ на българския пазар, започва социална програма, която ангажира служителите с доброволен труд и дарения. Нарекли са я „Ти водиш промяната“ и в нея участва целият екип. Abbvie България следва политиката за социална отговорност, която е разработена на глобално ниво, но я адаптира към местните условия и нужди. Така например през последните години насочват усилията си към децата, лишени от родителска грижа и децата с увреждания. Въпреки, че екипът на компанията е малък, той участва активно в подобряването на живота на децата.

Компанията също така инвестира средства в образователни проекти, като успява да събере средства за създаването на втората изцяло специализирана площадка за деца с увреждания в София; включва се със средства и доброволчески труд в ремонтирането на къща за деца с вродени сърдечни малформации и закупуването на жизненоважна за тях медицинска апаратура. Екипът на компанията участва и в изграждането на Център за деца, страдащи от ревматологични заболявания и техните родители, както и в изграждането на Семеен център за подкрепа на недоносените деца и техните семейства.