Национален дарителски фонд „13 века България“

Наблюдатели, членове на Български дарителски форум

Националният дарителски фонд „13 века България“ е първата и единствена по рода си държавно-обществена организация за дарителска дейност у нас, учредена във връзка с честването на 1 300 години от създаването на българската държава.

Неговата мисия е да организира и подпомага дарителската дейност от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери.

В съответствие със задачата си да утвърждава и развива дарителството, Фондът формулира своите приоритети:

  • Образование, което променя живота
  • Наука за устойчиво бъдеще
  • Опазване на културното наследство
  • Утвърждаване на българската култура като съвременен образ на националната идентичност.

НДФ „13 века България“ работи за национални каузи и организира кампании в полза на обществено значими проекти, привлича нови дарители, изпълнява стриктно дарителската воля.

Фондът е със статут на официални отношения с ЮНЕСКО за периода 2015 — 2021 г.