Фондация „Благотворител”

Фондации, членове на Български дарителски форум

Фондация „Благотворител“ е основана през 2004 г. като организация в обществена полза. Близо две десетилетия подпомага образованието, професионалната насоченост и спомага за развитие на емоционалната интелигентност на деца и ученици.

Стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“ подкрепя младежи лишени от родителски грижи чрез стипендии за висок успех и с професионални курсове.

Фокус на дейността на фондацията в последните 6 години е Национален конкурс за благотворителни инициативи на ученици от 7-ми до 12-ти клас „Млад Благотворител“. Вдъхновяваме и обучаваме младите хора да бъдат съпричастни, като търсят и намират доброволчески каузи, създават проекти за тях и успяват да ги реализират. Конкурсът дава възможност на ученици от цялата страна да представят идея за благотворителна кауза, с която могат лично да допринесат за доброто на обществото.

От фондацията вярват, че най-голямата ценност в обществото са децата и e важно да подкрепяме тяхното уникално развитие и реализация. Затова организацията съдейства за укрепване на благородните качества на характера и устойчива промяна на средата чрез образователни проекти по програма „Добродетели“. Над 17 000 деца и ученици от 120 училища и детски градини вече са взели участие в часове по добродетели. Натрупаният през годините опит е споделен в издадените наръчници за учители „Уроци за сърцето“.