Фондация „Благотворител”

Фондации, членове на Български дарителски форум

Фондация „Благотворител” е основана през 2004 г. като организация в обществена полза. Близо две десетилетия подпомага образованието и професионалната насоченост на младежи, лишени от родителски грижи, настанени в приемни семейства или с нарушено зрение, чрез стипендии за висок успех и професионални курсове.

От фондацията вярват, че най-голямата ценност в обществото са децата и e важно да подкрепяме тяхното уникално развитие и реализация. Затова организацията съдейства за укрепване на благородните качества на характера и устойчива промяна на средата чрез образователни проекти, насочени към деца и ученици в различни учебни заведения в цялата страна.

Фондация „Благотворител“ организира и т.нар. „Уроци за сърцето“. Над 17 000 деца и ученици от 112 училища и детски градини вече са взели участие в часове по добродетели. Заниманията променят нагласи в мисленето и в поведението. Натрупаният през годините опит е споделен в издадените наръчници за учители „Уроци за сърцето“.