TELUS International Europe

Компании, членове на Български дарителски форум

С екип от над 3 500 души в София и Пловдив TELUS International България е най-големият работодател в Business Process Outsourcing (BPO) сектора у нас.

Компанията също така е доставчик на дигитални и технологични решения в сферата на обслужването на клиенти.

Общият брой на служителите в TELUS International на глобално ниво е приблизително 50 000.

Всяка година компанията провежда най-голямата си доброволческа инициатива – TELUS Дни на подкрепа, в която се включват стотици служители и техните семейства и приятели като доброволци в подкрепа на обществено значима кауза.