VIVACOM

Компании, членове на Български дарителски форум

Като социално-отговорна компания VIVACOM работи по най-чувствителните за българското общество въпроси. Всяка година компанията подкрепя и инвестира милиони левове в редица проекти в областта на образованието, спорта, професионалната реализация, благотворителността, изкуството и културата.

Всички обществено значими каузи на VIVACOM са обединени в единна платформа – VIVACOM Fund. Създадена през 2009 г., платформата е израз на отношението на компанията към въпросите и проблемите, засягащи българското общество.

VIVACOM инвестира в устойчиви във времето проекти като дарителската кампания Операция „Жълти стотинки“ и програмата за развитие на малките населени места VIVACOM Регионален грант. През 2018 и 2019 г. основни насоки в корпоративната социална отговорност на компанията са също безопасният интернет, развитието и подпомагането на спорта и образованието в България, както и дигитализацията на българското образование с националната кампания Образование 4.0.