Фондация „Елизабет Костова“

Фондации, членове на Български дарителски форум

Фондация „Елизабет Костова“ е учредена през май 2007 г. с мисия да поощрява развитието на съвременната българска литература и да стимулира преводаческото изкуство.

Нейните основни цели са да подкрепя преподаването и професионализацията на творческото писане в България; да окуражава, предизвиква и публикува талантливи писатели; да създава контакти между български, американски и английски автори; да подпомага обучението на англоговорящи преводачи на съвременна българска литература; да подкрепя публикуването на български писатели на английски език; да популяризира и развива четенето на български писатели в България и чужбина.

За да постигне целите си, фондацията осъществява: годишен семинар по творческо писане; конкурси по творческо писане; семинари, провеждани от писатели, които пишат на английски или български език; публични четения и лекции върху литературата като занаят; сътрудничество с медиите за популяризиране на българската литература; проекти, които насърчават връзките между български писатели и техните колеги по света; подпомагане на писателите в изграждането на техните собствени общности и читатели; подкрепа на програми по творческо писане в българското образование; поощряване на преводачи и на превода на българска художествена литература на английски език; въвличане на младежка аудитория с цел стимулиране на културата на четене и писане.

Убедена в смисъла на литературата като гарант за мястото на България на световната културна сцена, фондацията прилага дългосрочна и многостъпкова стратегия за разрешаване на проблема с незадоволителното представяне на българската литература и писатели пред англоговорящата публика, посредством редица програми със стратегическо по отношение на съдбата на съвременната българска литература значение, повечето с ежегодна регулярност на провеждане:

Награда за превод „Кръстан Дянков“ (нач. 2007-);
Созополски семинари по творческо писане (нач. 2008-);
Рубрика „Fiction/ Creative Non-fiction“ (нач. 2008-);
СтолицаЛитература (нач. 2009-);
Уъркшоп по творческо писане за младежи (нач. 2017-);
Поредица за обучение по творческо писане (нач. 2009-);
Уеб-страница „Contemporary Bulgarian Writers in English“ (нач. 2010-);
Програма за превод и издаване на съвременна българска литература на английски език, САЩ и Обединено кралство (нач. 2010-);
Резиденция за литературни преводачи, САЩ (нач. 2010-);
Ателие по превод (нач. 2011-);
Българско участие във фестивала „New Literature from Europe”, САЩ (нач. 2014-);
Страница на сцена (нач. 2015-);
Поетическа конференция (нач. 2015-).