Развиваме

дарителски идеи

Подкрепяме

отговорни решения
и устойчиви политики

Свързваме

дарители и каузи

Членство
в БДФ

Нашите
услуги

Проекти и
инициативи

Зона за
членове

Нашите проекти

„Корпоративен дарител“ – годишни награди на Български дарителски форум

DMS 17 777 - платформа за онлайн дарения и дарителски SMS

„Научи се да даряваш“ – училищна програма за дарителство

НПО Инфобанка – в подкрепа на компании, които предоставят материални дарения

Новини

Фондация Биоразнообразие

Фондация Биоразнообразие

Българска фондация Биоразнообразие обявява конкурс за финансиране на студентски дипломни работи. До 31 януари 2022 ...

Нашите членове са компании и фондации, които инвестират дарителски ресурси и така променят средата, в която живеем.