Ресурси

Публикации на БДФ и неговите членове в сферите дарителство, доброволчество и гражданско общество

Дарителството в България през 2015 г. – Анализ на Български дарителски форум

Дарителството в България през 2015 г. – Анализ на Български дарителски форум

Анализ на дарителството в България през 2014 г.