Ресурси

Публикации на БДФ и неговите членове в сферите дарителство, доброволчество и гражданско общество

Солидарността запазва обществото ни живо

Солидарността запазва обществото ни живо

Фондациите са най-големите дарители в България

Фондациите са най-големите дарители в България

Над 101 милиона лева са дарени в България през 2017 година

Над 101 милиона лева са дарени в България през 2017 година

Дарителството в България през 2016 г. – Анализ на Български дарителски форум

Дарителството в България през 2016 г. – Анализ на Български дарителски форум

Дарителството в България през 2015 г. – Анализ на Български дарителски форум

Дарителството в България през 2015 г. – Анализ на Български дарителски форум

Анализ на дарителството в България през 2014 г.

Анализ на дарителството в България през 2014 г.

Анализ на дарителството в България през 2013 г.

Анализ на дарителството в България през 2013 г.

Благотворителността в България през 2012 г.

Благотворителността в България през 2012 г.

Тенденции в благотворителността в България през 2011 г.

Тенденции в благотворителността в България през 2011 г.

Благотворителността в България през 2010 г.

Благотворителността в България през 2010 г.