БДФ: Дарителството в България със сериозен ръст през 2020 г.

26.10.2021 | Анализи, Новини

Частните дарители в страната са дарили над 117 милиона лева.

117 237 895 лева са дарени от компании, фондации, физически лица и еднолични търговци през 2020 г. са. Това е ръст спрямо 2019 г. с 19% или 18,3 млн. лева повече. Здравната, социалната и образователна сфери остават топ приоритетите на частните дарители в България през различната, пандемична 2020 г. Това показва анализът* на Български дарителски форум за обема и тенденциите в дарителството в България през 2020 г.

През 2020 г.  дарителската активност бележи изключителен ръст, провокиран от глобалната COVID-19 пандемия и желанието на дарители в страната да преодолеят последствията й.

Най-голям дарител на финансови средства през 2020 г. са компаниите, следвани от фондациите и индивидуалните дарители.  За пръв път през последните 5 години компаниите изпреварват фондациите по обем дарени средства в България. Те са дарили 58 011 004 лева и това е ръст с 39% спрямо 2019 г. Бизнесът е дарявал най-много за каузи, свързани със здравеопазване – в подкрепа на институции и болнични заведения. Дарени са основно финансови средства и материали (специализирани апаратура, тестове, дезинфектанти, лични предпазни средства). Наред със здравеопазването компаниите са откликвали на новите спешни нужди в образователната и социална сфери, вкл. и с подкрепа на уязвими от кризата хора, общности и организации.

Фондациите (български и международни) са дарили 44 159 203 лева през 2020 г. Водени от стремежа да отговорят бързo и ефективно на COVID-19 кризата и основно на тежките й социално-икономически последици, фондациите са инвестирали най-често средства в социалната и образователната сфера. Дарителските им ресурси са насочени основно към най-уязвимите (деца и възрастни с увреждания, самотноживеещи възрастни хора, семейства в крайна бедност и др.).

Хората в България са дарили 14 639 489 лева. Дарителският избор, както и предишните няколко години, е главно за социалната подкрепа. Но спрямо предходната година, в отговор на кризата, е нараснал делът на дарителите за здравеопазване. Макар изрично обозначилите се като дарили заради COVID-19 кризата, да са 8 на сто, има съществен ръст за здравните каузи като цяло (от 42% до 56).  Ръст бележат и даренията от физически лица които даряват пари, вещи, труд като и трите регистрират увеличение  (от 40% на 47%).

Годината глобално, но и в България, отбеляза безпрецедентен подем на солидарността. Самоорганизирането в неформални групи, стотици доброволчески активности, бърза реакция на бизнеса в отговор на спешни нужди, променени механизми за финансиране и нараснала близост на гражданския сектор с общностите, които подкрепя, бяха само част от тенденциите, белязали необичайната, трудна, но и щедра 2020 г.

На фона на невижданата вълна от съпричастност, не бяха предвидени мерки за облекчаване на негативните последици от кризата за гражданските организации, липсваше политическа воля и за стартиране работата на Съвета за развитие за гражданско общество към правителството, имаше опити за законодателни промени, които ограничават финансирането на гражданския сектор и му вменяват допълнителни административни тежести.

Целият анализ – Дарителството в България 2020.

Анализът е изготвен с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.


*Анализът е базиран на данни от Националната агенция за приходите за декларирани дарения от компании, еднолични търговци и физически лица; преглед на отчети в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, преглед на отчети на международни дарителски организации. Използвани са данни и от социологическо проучване, проведено от агенция „Алфа Рисърч“ през юни 2021 г., както и от разширени въпросници до компании и фондации сред дарителите в България. Включена е информация от трите мобилни опeратора за даренията с обаждане и SMS, както и от отчетите на съществуващите дарителски платформи в България.