14.6 млн. лева са дарили българите през 2020 г.

01.09.2021 | Актуално, Анализи, Новини

Значителен ръст на индивидуалното дарителство през 2020 г., повече дарители, по-сериозна подкрепа за социални и здравни каузи, с повече средства, стоки, труд и време.

Това показват данните от национално представително проучване, проведено от Алфа Рисърч, през месец юни 2021 г. по поръчка на Български дарителски форум.

Този скок в дарителството се дължи на вълната от съпричастност и солидарност у хората, които имаха желание да подкрепят засегнатите от COVID-19 кризата и да помогнат за преодоляване на здравните и социални последствия от нея.

Ръстът от 30% на индивидуалните дарения, сравнено с 2019 г., е оптимистична тенденция. Тя, макар и все още в малка степен, доближава България до един по-устойчив и здрав модел на дарителството, в който именно хората (а не компаниите и фондациите) са основните дарители и това дава повече сигурност и предвидимост на подкрепяните организации.

Хората продължават да държат на лесния дарителски акт – увеличават се даренията, направени през дарителски платформи. 40% от всички дарения за 2020 г. са направени именно по този начин, следвани от дарителство чрез sms –и.

Традиционно социалните и здравни каузи събират най-значителна подкрепа от индивидуалните дарители у нас. През пандемичната 2020 г. сериозно е нараснало дарителството за здравните каузи поради желанието на индивидуалните дарители да подкрепят най-уязвимите хора и общности, засегнати от COVID-19 кризата.

Обичайно най-висока е дарителската активност при хората между 30 и 50 години, които са икономически активни и живеят в големите градове. Пандемията обаче разширява  дарителския профил – все повече и по-често даряват по-млади хора и жители на по-малки населени места. Ставаме и по-щедри дарители. За последните 4 години  значително нараства броят на дарилите суми над 100 лв. (от 4 % през 2017 до 17% през 2020 г.).

Сред интересните тенденции през годината Красимира Величкова, директор на БДФ, открои „големият бум в самоорганизирането на хора в дарителски кампании, засилената вълна от доброволчество, разнообразните форми на подкрепа за нужди, свързани с COVID-19, засиленото присъствие и респективно – доверие към гражданския сектор“. Именно „изградената от него дарителска инфраструктура – подчерта тя – правеше възможна и навременна подкрепата на хората за засегнатите общности по време на кризата“.

Как даряват хората в България? Обществени нагласи към дарителството. (Проучване на Алфа Рисърч по поръчка на БДФ)

Данните бяха представени на 31 август в онлайн дискусия, организирана от Български дарителски форум с участието на Красимира Величкова (БДФ), Елена Лилова (Алфа Рисърч) и Ангел Каспарянов (Brand New Ideas).
 

Проучването е изготвено с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на фонд „Активни граждани България“.