Дарения за близо 34 млн. лв. помагат в битката срещу COVID-19

01.05.2020 | Анализи, Новини

Растат средствата, предоставяни безвъзмездно от компании, физически лица и фондации за преодоляване на социално-икономическите последствия от кризата

Български дарителски форум предлага кратък обзор на даренията за справяне с разпространението на коронавируса в страната. Източници на обобщената информация са публикации в онлайн издания на национални и местни медии, сайтове на дарителски кампании, търговски камари, както и публикации в социални медии към 30 април 2020 г.

От обзора са изключени средствата, предоставени от държавни компании и публични институции. По дефиницията на БДФ пренасочването на публичен ресурс не е дарение.

Обща информация

Обем дарени средства

Общо дарените средства в пари и материали за борба с COVID-19 в България е 33,6 млн. лева. За последните две седмици даренията са нараснали с почти 5 млн. лева.

Даренията в  периода от месец и половина (март – април 2020 г.) са приблизително равни като обем на 1/3 от даренията за цялата 2018 г.

Дарители

Дарителите  са компании, физически лица и фондации.

Разпределение на даренията по източници

Компаниите продължават да бъдат с най-голям обем дарени средства (39%), следвани от обединените усилия в дарителски кампании (35%). Не се наблюдават промени в общите обеми дарени средства от отделни хора (23%) и фондации (3%).

Над 40 различни дарителски кампаниии, започнали в началото на април, продължават активно да набират средства. Кампаниите са по инициатива на публични институции и местни власти, отделни болници и граждански организации. Компаниите също организират дарителски кампании сред свои служители, клиенти и партньори.

Предназначение на дарените средства

В последните две седмици се наблюдава лека промяна в предназначението на даренията – спадат тези за апаратура, материали, защитни средства и консумативи в лечебните заведения. Те вече са 70% от общия обем спрямо 80% до момента. В същото време нараства делът дарения за преодоляване на негативните социално-икономически последствия от кризата. В по-голяма степен се даряват храна и продукти от първа необходимост в помощ на най-уязвимите хора – самотни възрастни, деца и младежи в риск, самотни родители, жертви на домашно насилие, бездомни, хора с хронични заболявания или със специални нужди.

Тенденции:

◊   Даренията вече имат и друго ясно определено предназначение – в помощ на хората за преодоляване на икономическата криза вследствие на пандемията.

◊   Започват кампании за набиране на средства в подкрепа на стартиращи бизнеси (start-up компании) и малки и средни предприятия, пострадали от кризата.

◊   Расте процентът на дарителите, които активно търсят информация за изразходването на дарените от тях средства. Това води и до увеличаване на процента на отчетените кампании. Те вече са 60% (на организации и частично на общини и болници). Липсва конкретна информация за изразходването на даренията, направени към публичните институции.

◊   Освен че се даряват пари и материали за болници, се разширяват подходите за оказване на помощ и проява на солидарност. Някои от тях са:

•   Фонд „Обединени срещу COVID-19”, създаден по инициатива на Български дарителски форум, фондация „Америка за България“, посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България. Фондът е формиран с дарения от десетки компании и индивидуални дарители. Над 954 000 лева се разпределят на конкурсен принцип в помощ на най-уязвимите от кризата хора. В двата седмични кръга на кандидатстване бяха подадени близо 700 проектни предложения.

•   Млад учен, носител на наградата „Предприемач в науката“ на фондация „Карол“, конструира и изработва защитни шлемове за лекарите на първа линия в битката с COVID-19. За да продължи с благородната инициатива, той се нуждае от материали и организира кампания за набиране на средства „Защитен шлем за всеки лекар“.

•   Инициатива SAVE the SAVIORS / „Спаси спасителитена „Аксенчър България“ и Български център за нестопанско право подкрепя няколко социални предприятия, за да оцелеят в кризата и да продължават да спасяват.

•   Клуб “Зелена стъпка”организира първото виртуално-реално състезание по бягане в условията на извънредно положение в България. Във Великденския крос се включиха над 150 ентусиасти. Всеки от тях пробяга 5 километра по маршрут в своето населено място, след което изпрати резултата на организаторите. Участието в събието беше безплатно, но всеки можеше да направи дарение. Събраните 1500 лв. бяха преведени на фонд „Обединени срещу COVID-19“ .

•   Увеличават се личните инициативи за дистанционна подкрепа и обучения. С идеята да помогнат за справяне с изолацията огромен брой хора записват и споделят онлайн уроци и дейности: от четене на приказки, спортни занимания, готварски курсове и арт ателиета, уроци по езици, финанси, фотография, музика и др.

•   Макар и извън темата с COVID-19, този обзор не може да подмине огромната вълна на съпричастност, която предизвика кампанията „За децата на Милен Цветков”. За девет дни 2657 дарители събраха 178 000 лв. на www.platformata.bg

Кризата поставя в риск оцеляването на гражданските организации

Независимо от големия общ ръст на даренията през последните два месеца, се наблюдава рязък спад в даренията за каузи, традиционно подкрепяни през последните години. Поради кризата с COVID-19 дарителите се фокусират върху болниците, в същото време не могат да се провеждат традиционните благотворителни събития и кампаниии, със средствата от които гражданските организации реализират проектите си.

Ето защо много организации вече изпитват финансов недостиг. Най-засегнати са тези, които директно работят с най-уязвимите общности, защото, от една страна, заради икономическите последици от кризата нуждаещите се хора се увеличават, а от друга – ресурсите намаляват.

Съществува риск неправителствените организации да понижат качеството на грижата си за хората в крайна нужда или направо да я прекратят, ако не бъдат взети мерки за подкрепа на национално равнище. Възможна първа стъпка е да се създаде дарителска или публична програма за осигуряване на собствения финансов принос на фондациите за вече сключени договори по проекти.