Близо 29 млн. лева вече са дарени срещу кризата COVID-19

16.04.2020 | Актуално, Анализи, Новини

Български дарителски форум предлага кратък обзор на даренията за справяне с разпространението на коронавируса в страната. Източници на обобщената информация са публикации в онлайн издания на национални и местни медии, сайтовете на дарителски кампании, търговските камари, както и публикации в социални медии към 15 април 2020 г.

 От обзора са изключени средствата, предоставени от държавни компании и публични институции. По дефиницията на БДФ пренасочването на публичен ресурс не е дарение.

 

Обща информация

   1 . Обем дарени средства

Общият обем дарени средства в пари и материали за борба с COVID-19 в България е 28,8 млн. лева. Само за последните две седмици даренията нараснаха с 15 млн. лева.

   2. Дарители

Дарителите  са компании, физически лица и фондации.

Разпределение на средствата по източници на дарения

Компаниите продължават да бъдат с най-голям обем дарени средства (37%), следвани от обединени усилия в дарителски кампании, чиито обем нарасна почти 3 пъти за последните 15 дни (35%). Наблюдава се ръст и на обема на индивидуалните дарения (25%) – все по-често даряват хора с ниски доходи или преминали през заразата.

Над 50 различни дарителски кампании активно набират средства в последните две седмици. Те  са инициирани от публични институции и местни власти, отделни болници и граждански организации. Компании също организират дарителски кампании сред свои служители, клиенти и партньори.

95% от кампаниите публично обявяват текуща информация за постъпили средства, а 60% от тях отчитат публично и направените към момента разходи.

   3. Предназначение на дарените средства

Продължава тенденцията дарителите да предоставят средства за апаратура, материали, защитни средства и консумативи (над 80% от даренията). В същото време се наблюдава увеличаване на даренията в подкрепа на кампании – национални или местни, които целят подпомагане на уязвими групи хора.

Тенденции:

◊ Компании, фондации и физически лица даряват повече от веднъж. Дарените средства варират като обем. Примерите показват все повече индивидуални дарители с ниски доходи или малки местни бизнеси, които, въпреки негативните икономически аспекти на кризата, отделят средства за незабавна помощ.

◊ Увеличава се дарителската активност на местно ниво в полза на общински болници и социални институции. Наблюдава се ръст на дарените материали и средства. В по-голямата си степен това са крайно необходимите лични предпазни средства, апаратура, дезинфектанти, консумативи.

◊ Нараства броят на дарителските кампании, чрез които се обединява дарителски ресурс за по-систематични решения и незабавна подкрепа в кризата.

◊ Засилват се потребностите от подкрепа на инициативи на местно ниво за всички уязвими групи хора, в това число самотноживеещи пенсионери, бездомни, деца, младежи и възрастни с увреждания, самотни родители и др.

◊ Освен че се даряват пари и материали за болници, се разширяват подходите за оказване на помощ и проява на солидарност. Някои от тях са:

• Фонд „Обединени срещу COVID-19”, създаден по инициатива на Български дарителски форум, фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България. Фондът е формиран с дарения от десетки компании и индивидуални дарители. Над 865 000 лева ще бъдат разпределени в помощ на най-уязвимите от кризата хора. Механизмът за подкрепа е посредством бърза процедура за кандидатстване на www.united4bg.org.

Доброволчески платформи за солидарно пазаруване и помощ на самотноживеещи възрастни хора;

Кампанията „Стара техника за ново начало“ на център „Амалипе“ в подкрепа на образователните нужди на деца от цялата страна;

Общински канали за комуникация – много общини създадоха различни функционални възможности (през телефон, интернет) за своевременно информиране на гражданите за актуални мерки, съвети и друга полезна информация;

„Ще се справим заедно“  – инициатива за обмен на добри практики между неправителствени организации в социалния сектор и координирана доброволческа помощ на местно ниво.

Проектът covidresource-bg.org  за популяризиране на най-важните научни открития, свързани с лечението на COVID-19 и възникващите усложнения. Преводите са направени от  професионални преводачи и консултирани с лекари, които работят по тази инициатива безвъзмездно.

Благотворителен концерт #ПомогниОтВкъщи в подкрепа на каузата на Българската хранителна банка с участието на български артисти и музиканти.

Вследствие на кризата възникват или се изострят проблеми, чието решаване има нужда и от дарителска подкрепа. Например:

• Граждански и доброволчески организации са изложени на риск от зараза заради работа в застрашени райони, а и от прекратяване на дейността поради силно ограничено финансиране за основни дейности. В същото време все повече хора имат нужда от тяхната подкрепа.
• В уязвимите групи се увеличава рискът от изоставяне на деца поради бедност.
• Заради продължителната домашна изолация расте броят на жените и децата, жертви на насилие.
• Обострят се съществуващи и възникват нови психични разстройства.
• Деца и възрастни с увреждания и постоянна нужда от рехабилитация са принудени да прекъснат лечението си;
• Отлагат се планови операции и лечения в чужбина.
• Повишава се рискът за живота и здравето на бездомните хора.
• Липсата на достатъчно технически средства и достъп до интернет на значителна част от учениците възпрепятства пълноценното им включване в дистанционното образование.