Заедно обсъждаме всеки детайл и всяка фаза от проекта и търсим най-добрите решения

Цветелина Георгиева e мениджър „Комуникации” на Данон Сердика. Завършила е УНСС – София. Последователно е заемала позициите асистент бранд мениджър в отдел „Маркетинг”, Данон Сердика, бранд мениджър и старши бранд мениджър на същото място. В момента е Мениджър...

Важно е дарителите да са убедени, че дарението им е изразходено по предназначение и да бъдат информирани как то е помогнало

Нина Мирчева започва кариерата си като журналист в първото частно радио в България – Канал Ком. След това натрупва над 10 години опит в областта на връзките с медии, основно в сферата на енергетиката, в дружества като „Булгаргаз“ и „Електро-...

“Избери, за да помогнеш” е не само включва служителите чрез лични дарения, но се обръща към широката общественост

Ваня Ирибаджакова е началник на отдел “Комуникации” на Райфайзенбанк от 2004 г. и е отговорна за маркетинга, рекламата, връзките с обществеността и корпоративната социална отговорност на банката. Тя е председател на комисията по спонсорства и дарения на Райфайзенбанк....

Дарителство по ведомост и корпоративното доброволчество като механизми за подкрепа на каузи

Елица Баракова работи за Фондация „Помощ за благотворителността в България” от създаването й през 1995. От 1999 г. е неин изпълнителен директор. Член е на УС на БДФ, на Националния съвет на българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Съпредседател е на Комитета по...

Създаването на Фонд „Социална отговорност на ПИБ” е изключителен пробив и прецедент в отношенията между нпо сектора и българския бизнес

Илияна Николова е дипломиран магистър по история в СУ ‘Св. Климент Охридски. Има и специализация по управление от НБУ и развитие от Дивелъпмънт скул, Великобритания. Професионалният й опит включва консултации, обучения, наблюдения и оценки, изследвания, разработване и...

Изборът на кауза

Бедрос Саркис Калфаян e завършил  Техническия Университет в София. Магистър е по Индустриален Мениджмънт. Присъединява се към Байерсдорф през 2007г., на позицията „Мениджър Продажби” за България, Македония и Албания. От декември 2008г. е управител на компанията за...