Изборът на кауза

26.10.2011 | Брой 12, Бюлетин

Бедрос Саркис Калфаян e завършил  Техническия Университет в София. Магистър е по Индустриален Мениджмънт. Присъединява се към Байерсдорф през 2007г., на позицията „Мениджър Продажби” за България, Македония и Албания. От декември 2008г. е управител на компанията за трите държави.

Как избирате каузите, които подкрепяте – зависят ли от глобалната политика  на фирмата, вземате предвид регионалните особености, идеите на служители, решения на висш мениджмънт или…?

По принцип изборът за нас е доста труден: каузите трябва да отговарят на нашите ценности като компания, и да съответстват на основните области, върху които Байерсдорф се е концентрирала в световен мащаб: подкрепа на образованието, семейството и културата. Същевременно имаме свободата да избираме проекти и каузи на локално ниво, в зависимост от социалните специфики и потребности на обществото.

Бихте ли дали за пример местни (национални) каузи, подкрепени от вас?

Най-мащабният проект на нашата компания е сътрудничеството с фондация „Искам бебе” – 0,05 лв. от всеки продаден продукт NIVEA Baby отиват за подкрепа и психологическа помощ за хора с репродуктивни проблеми, по програмите на фондацията.
В началото на септември стартирахме в интернет пространството друга интересна според нас кампания в сътрудничество с фондация ЕкоОбщност. Идеята е създаване на виртуални листенца в нашия интернет сайт, като за всяко създадено листенце се даряват 0,50лв. за залесяване на райони с нарушено еко равновесие.
Отделно от това се опитваме да помагаме с дарителство на продукти: наши продукти са отивали за почистването на София и маратона на града, организирани от Общината; за Федерация по спортни танци, комуна за лечение на наркозависими “Рето-Надежда”; детски домове и т.н.

Възможно ли е ако просто при вас дойде НПО, което не е широко известно в публичното пространство, но с добра идея, то да бъде подкрепено? От какво зависи тази подкрепа и как всъщност избирате партньорите си?

Както вече стана дума, водещи при избора са комбинация от фактори. На първо място идеята да е в една от областите, с които Байерсдорф се ангажира навсякъде по света: образование, култура, семейство. Да е значима на локално ниво, да предполага подобрение на средата, взаимни ползи и устойчиви резултати.

Как въвличате вашите служители в социалните си инициативи, как комуникирате това, което правите в тази сфера и смятате ли, че така мотивирате допълнително хората, работещи при вас?

Служителите ни са първите, които научават за инициативите и ги популяризират. Традиционно всички заедно събираме в офиса дрехи и обувки поне веднъж в годината, които изпращаме в домове за деца и младежи; никога не изхвърляме недокоснатата храна след различни мероприятия, а я изпращаме на места, на които ще й се зарадват. За нас е важно да възпитаваме сред хората си нагласата за социално отговорно поведение не само във фирмата, но и извън нея, защото и дребните жестове на ангажираност и готовност да помогнеш, понякога имат голямо значение за получателя на помощта.