“Избери, за да помогнеш” е не само включва служителите чрез лични дарения, но се обръща към широката общественост

26.10.2011 | Брой 12, Бюлетин

Ваня Ирибаджакова е началник на отдел “Комуникации” на Райфайзенбанк от 2004 г. и е отговорна за маркетинга, рекламата, връзките с обществеността и корпоративната социална отговорност на банката. Тя е председател на комисията по спонсорства и дарения на Райфайзенбанк. Под нейно ръководство за трета поредна година се организира и провежда дарителската инициатива “Избери, за да помогнеш”. 

Как възникна идеята за създаване на платформата „Избери, за да помогнеш”? 

През последните няколко години в Райфайзенбанк получаваме множество искания за спонсорство на проекти във всяка област, като Управителният съвет взема решения кой проект да подкрепи. С разрастването на банката и нейните клиенти и партньори, исканията за спонсорство също нараснаха значително и логично в процеса на вземане на решения включихме и нашите служители, тъй като те са основата на дейността на банката. Така се появи “Избери, за да помогнеш”, която дава възможност на служителите ни от една страна да подкрепят проект, посочен в индикативен списък и съобразен със стандартите за Корпоративна социална отговорност на Групата Райфайзен, а от друга – сами да предложат проект, който да бъде подкрепен от служителите, банката и широката общественост. По този начин те имат възможност да определят към какви обществено-значими каузи да бъде насочена по-голямата част от бюджета за корпоративна социална отговорност на Райфайзенбанк.   

Защо решихте да създадете система, която обединява множество кампании?

Искахме да обхванем голяма част от обществено-значимите области и именно поради тази причина проектите, включени в “Избери, за да помогнеш” са в четири основни сфери – здравеопазване, социална дейност, култура и образование, и опазване на околната среда. Във всяка една от тези области се включват по няколко проекта.  Практиката ни, след вече проведените две кампании, показва че най-голяма подкрепа събират здравните и социални каузи. Включването на повече проекти  – общо над 60 през последните две години, дава възможност на служителите да направят реален избор за инициативата, която да подкрепят.

Как избирате кампаниите, които да бъдат включени в “Избери, за да помогнеш” ?

Разглеждаме всяко предложение внимателно, като се консултираме и с експерти. Включеният проект трябва да е в една от 4-те области за подкрепа: здравеопазване, социална дейност, култура и образование, и опазване на околната среда. Каузата трябва да е с висока обществената значимост и устойчивост и да цели конкретен, измерим резултат в рамките на събраните от дарителската кампания средства. В същото време, проектът трябва да отговаря на  принципите в политиката за спонсорства и дарения на Райфайзенбанк и да не надхвърля мащаба на кампанията и националния й характер.

Какви са механизмите, чрез които може да се дари за отделните каузи в проекта?

Целта на инициативата “Избери, за да помогнеш” е не само да включим служителите чрез лични дарения и процеса на избор на проекти, но и да се обърнем към широката общественост в подкрепа на значими каузи. Това става благодарение на медийните ни партньори. Поради тази причина освен възможността служителите да правят дарения чрез специално разработената за кампанията платформа, както те, така и всеки друг може да направи онлайн дарение чрез сайта на кампанията izberi.rbb.bg, директно чрез превод по сметките на организацията-бенефициент, които са посочени на сайта, или чрез SMS на номер 17 777.

Програмата стартира през 2009г. С времето увеличават ли се служителите ви, които изявяват желание да правят дарения за каузите в „Избери, за да помогнеш“? 

Още от старта на първата кампания през 2009 г. отчитаме изключително висок интерес от страна на служителите ни и участие от тяхна страна – през 2009 г. своите лични дарения направиха 2833 служители, което представлява 81% от общия брой на служителите на Райфайзенбанк. По време на втората кампания се включиха 2945 служители или с над 100 души повече, в сравнение с година по-рано, което представлява близо 85% от общия брой на нашите служители!  През 2010 г. с близо 12 000 лв. се увеличи и събраната сума само от банката и нейните служители.

 
Смятате ли, че те се чувстват по-емоционално ангажирани към тези каузи и има ли това добавена стойност към ежедневната им работата в банката, прави ли ги по- мотивирани, изобщо – как измервате нивото на удовлетвореността им от участието в подобен социален проект?

Фактът, че толкова голяма част от общия брой на служителите се включва и отделя лични средства за дарения, говори, че те се чувстват изключително ангажирани към инициативата. От друга страна, по време на втората кампания служителите бяха много по-активни в предложенията си за проекти, които да бъдат включени в инициативата, като през 2010 г. проектите, избрани от служителите бяха 10, в сравнение с 6 през 2009 г.