Важно е дарителите да са убедени, че дарението им е изразходено по предназначение и да бъдат информирани как то е помогнало

26.10.2011 | Брой 12, Бюлетин

Нина Мирчева започва кариерата си като журналист в първото частно радио в България – Канал Ком. След това натрупва над 10 години опит в областта на връзките с медии, основно в сферата на енергетиката, в дружества като „Булгаргаз“ и „Електро- разпределение”. След три години като мениджър Комуникации в ЧЕЗ България, в края на 2007 г. поема управлението на Корпоративни комуникации в Мобилтел. Печели множество професионални награди за компаниите, за които работи, както за кризисни, така и за вътрешни комуникации. Била е член на Управителния съвет на Българското дружество за връзки с обществеността. Притежава магистърска степен по Социална педагогика, Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Канена е да води майсторски класове по ПР и корпоративни комуникации в УНСС и Нов Български университет.

Проектът ви „1788 Дарявай с М-Тел” дава възможност ваши клиенти и служители да подкрепят редица социални проекти чрез SMS на кратък номер 1788, а вие удвоявате събраната сума. Как стартирахте този проект и как избрахте каузите в него?

Последователната социална политика на Мобилтел в сферата на корпоративната социална отговорност е базирана на дългогодишна етична, логистична и финансова подкрепа. През 2008 г. инициативата 1788 обедини пет социални каузи, които Мобилтел вече е подкрепяла дългогодишно: семейство от SOS Детски селища България; проект „Ти не си сам” в град Априлци; фондация „Очи на четири лапи”; Дом за деца и младежи с увреждания „Вяра, надежда, любов”; Фонд за деца с детска церебрална парализа „Нека повярваме”.
Проектът бе иницииран с цел да привлече съмишленици на каузите, които Мобилтел подкрепя като компания. Със съзнанието и позицията, че еднократната помощ не е достатъчна, компанията разработи този проект и с цел да подпомага допълнително организациите, привлекли нейното внимание, както и да допринесе за тяхното популяризиране, което също е ценна помощ за благотворителните каузи.
Чрез кампанията 1788 Мобилтел дава възможност на своите клиенти и служители да подкрепят редица социални проекти, които компанията подпомага финансово от няколко години чрез SMS на краткия номер. Събраната сума се удвоява от Мобилтел.

В други социални проекти работите с партньори – граждански организации. В какво е трудността и в какво – предимството да даряваш директно, както вие го правите в този случай?

Трудността е най-вече в това, че трябва да бъде намерен и изграден ефективен инструмент за прозрачност по отношение на това как са усвоени събраните средства. Все пак, това са пари, които нашите клиенти и партньори са преценили да отделят за определена кауза. Те трябва да бъдат убедени, че дарението им е изразходено по предназначение и да бъдат информирани как то е помогнало.
Тази задача се оказва не толкова лесна, когато в България прессъобщенията до медии за социални теми се разглеждат като реклама и рядко намират отразяване. Въпреки всичко, ние активно използваме собствени канали като корпоративния ни сайт, социалните мрежи, като Фейсбук, където имаме собствен профил. Разпращаме информацията и медиите.
Предимството е в това, че показваме устойчивост на своята социална философия. Доказваме на практика, че дарителството не е еднократен жест за нас, а политика, която следваме от години.

С каква сума бяха подкрепени проектите през 2010 г. и как преценявате и измервате ефекта от вашата подкрепа?

Мобилтел възприема корпоративната социалната отговорност не като еднократен акт, а като процес, в който бизнесът демонстрира своето отношение към обществото и допринася за неговото развитие.
Хубавото в случая е, че 1788 е кампания, която показва, че една добра кауза винаги ще бъде подкрепена не само от голяма компания, но и от нейните клиенти, партньори. Тук намираме най-голямата значимост на подкрепата ни –  успяваме да приобщим към нея все повече хора.
Събраната през 2010 година сума е 33 298лева, а от началото на проекта дарената сума по този проект е 96 302 лева.