До 31-ви май може да се включите в Дните на добри дела, организирани от фондация „Лале“

До 31-ви май може да се включите в Дните на добри дела, организирани от фондация „Лале“

Партньори, колеги, съмишленици и приятели от граждански организации, читалища, клубове, центрове, училища, библиотеки, както и компании могат да се включат със своя инициатива в Дните на добри дела до 31 май 2018. Може да се включите като: Организирате нова...
Становище във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта

Становище във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта

Български дарителски форум и други партньорски неправителствени организации изпратиха свое становище във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта, внесен от Христиан Митев (Патриотичен фронт). В него те настояват да сe увеличат...
TELUS International отвря за кандидатстване системата си за подкрепа на НПО

TELUS International отвря за кандидатстване системата си за подкрепа на НПО

Неправителствени организации могат да кандидатстват за финансиране от Обществения борд на TELUS International Europe, като изпратят проектите си чрез онлайн формуляр. Срокът е до 4 юни. Бордът разпределя 150 000 лева годишно между проекти на неправителствени...
Habitat for Humanity International организира международна конференция „УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ – Нови предизвикателства и възможности пред общините“

Habitat for Humanity International организира международна конференция „УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ – Нови предизвикателства и възможности пред общините“

Събитието ще разгледа аспектите на устойчивото развитие на съвременните градове в контекста на нарастващата урбанизация, климатичните промени и жилищните проблеми на съвременните градски територии. Конференцията ще се състои на 28 и 29 май в зала Мусала II, хотел...
Становище във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта

Дарителски бюлетин # 24, май 2018 г.

Здравейте! В този брой на дарителския ни бюлетин ще ви разкажем за даряването по ведомост. Поканихме да се включат в разказа компании – членове на БДФ и техни служители, които искрено вярват, че дори и малки по обем даренията всеки месец постигат значим ефект за...