Дарителски бюлетин # 24, май 2018 г.

14.05.2018 | Бюлетин

Здравейте!

В този брой на дарителския ни бюлетин ще ви разкажем за даряването по ведомост. Поканихме да се включат в разказа компании – членове на БДФ и техни служители, които искрено вярват, че дори и малки по обем даренията всеки месец постигат значим ефект за каузите, които подкрепят.

Да даряваш по ведомост е лесен и удобен начин за даряване от работното място. Ако си служител на дадена организация (бизнес, НПО, институция) е достатъчно да избереш кауза и да решиш каква месечна сума от заплатата си може да отделиш. А после – да имаш здрав интерес какво се случва с нея и как се променя тя, включително благодарение на твоя, макар и „скромен“, дарителски жест.

Специални благодарности за приноса към този брой на Драга Сапунджиева, Аурубис България, Деница Коларска, VIVACOM, Ива Колева, TELUS International Europe, Ирина Василева, Мтел!

Ива Петрова от фондация BCause сподели за нас интересни подробности как се развива механизмът от 2003 г. до днес, а Богдана Манова от фондация „Дечица“ – защо е полезен този начин за даряване за една фондация, която формира ежемесечен приход за каузата си именно по този начин. Благодарим на всички!


Ива Петрова е координатор „Дарителски програми“ в екипа на фондация BCause – в помощ на благотворителността – организацията, създала първата професионална схема за дарителство по ведомост в България.

Ако си представим, че има хора, които не знаят какво е „дарителство по ведомост“, как би описала механизма?

Дарителството по ведомост е най-лесният начин да работиш за добра кауза всеки ден, без да ставаш от бюрото си, и то заедно с колегите и с още много други хора, които не познаваш, но с които споделяте общи ценности. Като механизъм е измислено още през 80-те години, но ние във фондация BCause (тогава фондация „Помощ за благотворителността в България“) започнахме да го развиваме в страната от края на 2003 г. Тогава се появиха първите компании, които осъзнаваха, че дарителството на работното място, освен че е полезно за подкрепените каузи и  удовлетворяващо за дарителите, може да допринесе много за по-добрия климат в компанията, както и за положителния имидж на работодателя в обществото. Огромният потенциал на този вид дарителство се дължи на дарителското „дълголетие“ – един дарител по ведомост остава в програмата средно 5-7 години, и се превръща във верен партньор на организацията, за която дарява.

Как фондация BCause подкрепя развитието на механизма в страната?

Дарителството по ведомост е подходящо за всякакви компании – малки и големи, във всякакви бизнес-сфери. Някои компании сами ни избират като партньор за вече съществуващи дарителски практики сред служителите, но в търсенето на нови дарители имаме две групи много важни „съюзници“: бизнес-асоциациите, където членуват компании, обединени от общите си дейности и интереси, и самите получатели на даренията – най-често неправителствени организации, които искат да разчитат на редовни постъпления, за да осъществяват дейностите си. Всъщност, без тяхното съдействие, прозрачност и отлични резултати от свършената работа, привличането и задържането на редовните дарители е невъзможно. Стремим се тези постижения да не остават само колона от числа в годишния отчет на програмата – за съвременните дарители е много важно те да могат да видят, да чуят и да съпреживеят каузата, за която даряват, а интернет, социалните медии и развитието на мобилните технологии предлагат толкова много лесни начини да направиш хората съпричастни.

Как убеждавате една компания да се включи в програмата?

Все още фирмите, които предлагат на служителите си тази възможност не са много, но в повечето компании, с които се срещаме съществуват дарителски традиции и вече са изпробвани различни дарителски механизми за еднократно или редовно дарителство.

Неоспорим факт е, че редовното, ежемесечно дарителство увеличава резултатите в пъти – пренебрежимо малкото месечно дарение от заплатата, умножено по 12, винаги дава повече, отколкото човек би пуснал в дарителската кутия по време на благотворителен базар.

Кое ви се струва специално постижение в развитието на дарителството по този начин? Вие кое разчитате като ваш успех?

В момента чрез дарителство по ведомост се набират около половин милион лева годишно, за близо 45 организации и техните каузи. Но според мен това, което прави нашата програма специална е, че тя дава възможност на малки организации в цялата страна – доброволчески групи, родителски асоциации, дневни центрове за деца с увреждания – които имат нужда от сравнително малко, но редовни постъпления, за да работят ефективно – да достигнат до дарители, до които иначе не биха имали достъп.

… а след 5 години?

Мечтая си хората – и потенциалните дарители и организаторите на фирмени дарителски кампании – да разберат, че дарителството е привилегия, а не просто възможност. За целта, за да станат тези дарители поне 10 000, трябва техните работодатели да инвестират повече в обучението и квалификацията на хората, отговарящи като цяло за ангажирането на служителите, да има повече синхрон между корпоративните ценности и политики, и опциите, които компанията предлага на служителите си да участват в разработването и в изпълнението на програми, отговарящи на тези ценности. За да се постигне това не само на думи е нужно дългосрочно планиране и партньорство – с професионални организации и експерти в областта на корпоративната социална отговорност. За нас пък е много важно да дигитализираме дарителството по ведомост – за да може да обслужва повече дарители и повече бенефициенти, то трябва да бъде лесно и достъпно за всеки, което означава да можеш да станеш редовен дарител само с няколко клика.


Драга Сапунджиева координира социалните проекти и информационното обслужване на Аурубис България. Компанията има сериозни традиции в социалната отговорност и за последните 10 години е направила дарения на стойност над 6 млн. лева. Ежегодно реализира социална програма, проектите от която са насочени към подпомагане на хора в неравностойно положение, образование и талантливи деца, спортни инициативи, културни проекти, развитие на местните общности и др.

Защо „Аурубис“ като компания припозна този механизъм – дарителство по ведомост за успешен и удачен за служителите?

Дарителството по ведомост има своите корени отдавна в компанията. С новия механизъм – Дарителство по ведомост чрез професионалната платформа на фондация BCause, направихме надграждане, като съществуващата дарителска програма премина съвсем естествено в новата платформа. 99 % от  дарителите до момента се включиха в нея, заедно с още два пъти повече нови дарители, респективно подпомагащи и много повече каузи. Което само по себе си показва, че въведеният нов механизъм за дарителство по ведомост е успешен и  удобен за служителите. Освен, че дава възможност за лесен начин за даряване, който се подпомага от работодателя, той е и гаранция за сигурност на дарените средства, поради професионалното управление на фондацията и ангажираността на всички дарители. По този начин дарителството в Аурубис България става все по-устойчиво, отговорно и дългосрочно. То вече не се остава само в кампанийни прояви. Дарителството се превръща в част от културата на компанията.

Кога започнахте да дарявате по тази схема и как мотивирахте служителите за това?

Преди три години, през м. март 2015 г., Аурубис България стартира съвместна инициатива с фондация „Помощ за благотворителността“ (сега BCause). Сред служителите беше направена мащабна разяснителна кампания за новата  дарителска платформа и за възможностите да се включат в нея. Бяха изготвени информационни брошури, постери, банери, бяха заснети видео клипове с мнения на дарители относно значимостта на дарителството. Бяха избрани каузи, лого и мото на програмата „Подай ръка“. В рамките на двудневна кампания всеки служител имаше възможност да сключи договор  за дарение и да получи допълнителни разяснения лично от представител на компанията или от фондацията. Служителите задаваха не малко въпроси, някои от тях се съмняваха в новата форма на дарителство по ведомост, но в процеса на дискусии всеки можеше да  стигне до свое информирано решение.

Как развивате дарителството по ведомост във вашата компания? Как нараства броят на служителите, а и обемите, в които даряват според вас?

Както всеки един процес в компанията, така и програмата за дарителство по ведомост трябва да бъде управлявана по най-добър начин, за да даде положителни резултати. Информираността на служителите за възможността да се включат в програмата се поддържа непрекъснато чрез всички вътрешни комуникационни канали – интранет, екрани, корпоративно списание, информационни табла,  пакетите с материали за новоназначените служители, годишни отчетни срещи. Настоящите дарители  имат свои брандирани с логото на програмата тениски и значки, които носят с удоволствие. Всяка година, по случай Европейския ден на дарителите – 1 октомври, от името на изпълнителния директор на компанията се изпраща писмо до всички дарители, в което освен благодарност за подкрепата и участието им в програмата, се предоставя информация за постигнатото до момента. Програмата се включва като важен елемент и в семейния празник на компанията. Най-силният мотиватор за сегашните дарителите и за потенциалните такива е именно комуникирането на постигнатото, информирането за всяко направено дарение. Горди сме с получаването на наградата „Отговорна компания – отговорни служители“ на фондация BCause и ще продължим да работим за успеха на дарителската програма.

Как се спирате на каузите, които вашата компания да подкрепи? И какво ви мотивира да продължите да го правите?

Каузите се предлагат от самите дарители. Те са тези, които ги избират, защото само така ще ги припознаят като свои.  Дори вече имаме и  случаи, в които колеги, които не участват в дарителската програма, да дават идеи за каузи, които считат за важни. Така разширяваме кръга от дискусии на тема дарителство в компанията. И този дарителски дух на колегите наистина ни печели да работим целенасочено и да дадем възможност на всеки, който иска да помогне, да го направи по най-ефективния успешен начин. Убедени сме в значимостта на каузите, които подкрепяме, а като виждаме и явните резултати от нашата подкрепа, това ни дава стимул да продължим да даряваме. За три години служителите на Аурубис България, участващи в програмата за дарителство, събраха 55 608 лева в подкрепа на своите каузи.


Сред общността на Български дарителски форум има компании, които прилагат дарителството по ведомост от години. Ето какво споделиха част от тях:

 

Защо дарителство по ведомост?

 • Вярваме, че можем да променим света около нас, като даряваме там, където живеем.
 • Разширяваме възможностите за нашите служители да се включат в тази промяна.
 • Даряването по ведомост е нов механизъм, който насърчава и улеснява служителите ни.

Как мотивирате служителите си да даряват по ведомост?

 • Обявихме старта на новата възможност като целенасочена инициатива, обвързана с TELUS Ден на подкрепа – благотворителна инициатива, която развиваме с години.
 • Комуникираме програмата във вътрешния ни бюлетин.
 • Обособили сме и офлайн информационни точки.

Как избирате каузите, за които служителите да даряват по ведомост?

 • Обвързахме ги с корпоративната подкрепа, за да увеличим приноса чрез обединяване на усилията.
 • Служителите познават добре каузите и вярват в тях. Участват също така активно и в доброволческите дни за подкрепа.

Какво бихте казали на компаниите, които са скептични към прилагане на механизма?

 • Даряването по ведомост е съвременен начин за благотворителност. Чрез него подкрепата за конкретна кауза е още по-лесна и достъпна за всеки.

Емануела Иванова е служител на TELUS Int. Europe и дарява по ведомост, защото: „…убедих се, че благотворителността може да бъде лесна. Да дарявам по ведомост ме спечели най-вече с това, че не изисква голямо усилие от страна на дарителя. Знам къде и за какво отива моето дарение. В допълнение виждам, че компанията, в която работя, също вярва в каузите, които ние, служителите, подкрепяме, и така заедно правим промяната.“


Защо дарителство по ведомост?

 • Имахме нужда от солидна и постоянна организация, насочена към подкрепа за колеги в нужда.
 • Създадохме VIVA Help и обвързахме програмата с дарителство по ведомост.
 • Колеги даряват в полза на колеги за скъпоструващо лечение.

Как мотивирате служителите да даряват по ведомост?

 • Главният изпълнителен директор на компанията дава личен пример за участие и отправя периодично апел за подкрепа към всички служители.
 • На всяко тримесечие обявяваме текущи резултати: набрани средства, предоставена помощ.
 • Имаме постоянен банер на фонда VIVA Help на вътрешния корпоративен сайт.
 • Представяме механизма по време на входящи обучения за нови колеги.

Как избирате каузите, за които служителите даряват?

 • Фондът има за цел да отговаря на реални нужди, споделени от колегите.
 • Решенията са базирани на нуждите и обратната връзка от колегите-дарители.

Какво бихте казали на компаниите, които са скептични към прилагане на механизма?

 • Щом ние като компания с 6000 служители и офиси в цялата страна успяхме да привлечем повече от 50% от колегите да се включат, значи всеки може.
 • Комуникацията може и да е трудна, но не е невъзможна:).

Деница Коларска е един от служителите на компанията, за които VIVA Help и даряването по ведомост са достъпен начин да помагаш на колеги и добавя: „С тази програма разбираш, че можеш да разчиташ на колегите си – мисля си, че в труден момент за теб и семейството ти, когато имаш нужда от финансова помощ, е важно да усетиш подкрепа от компанията, в която работиш, и хората в нея. Дарителството по ведомост освобождава време и пространство за дарителите да се включат и в други инициативи, с които да се надгради помощта – ние например организираме още и кулинарни базари в полза на деца, които също имат нужда от подкрепа.“


 

Защо дарителство по ведомост?

 • Дарителството по ведомост е само един от инструментите, чрез които компанията осигурява възможност за своите служители да се ангажират с общественозначими каузи.
 • Това взаимодействие заздравява връзката между компанията, служителите и клиентите.
 • Механизмът стартира в Мтел през 2003 г. с набиране на средства за стипендии за деца без родители. В партньорство с фондация BCause бе разгърнат потенциалът му и прерасна в програмата „Готови за успех“.
 • Чудесно е да си пионер в нещо толкова голямо и добро.

Как мотивирате служителите да даряват по ведомост?

 • Запознаваме всеки новопостъпил служител с възможността да дарява всеки месец от заплатата си.
 • Ползваме различни комуникационни канали за актуална информация (интранет, Workplace by Facebook).
 • Напомняме периодично, че да подпишеш договор за даряване по ведомост, отнема само 5 минути.
 • И показваме, че се гордеем със служителите си, които даряват:).

Как избирате каузите, за които служителите да даряват?

 • Разчитаме на професионалния опит на нашия партньор – фондация BCause.
 • Каузите са разнообразни и не ги сменяме често.

Какво бихте казали на компаниите, които са скептични към прилагане на механизма?

 • Не мислете, че администрирането на договори за дарителство по ведомост е трудно. Не е.
 • Направете го за своите служители. Дайте им възможност да правят добро всеки месец и да се чувстват добре от това.
 • Веднъж подписан договорът няма нужда от грижи.
 • Добрият пример е заразен 🙂

Ирина Василева, служител на Мтел, сподели: „Разрабрах при постъпването на работа от колеги, че даряват. Винаги се впечатлявам от хора, които дават на другите – защото могат, защото искат, защото е важно. И аз, както предполагам повечето колеги, съм настроена положително и искам да подкрепям идеи и каузи по един или друг начин, но нямам достатъчно информация как или време. Дарителството по ведомост е онзи начин, който пасна на мен. А, когато имаш около себе си добър пример, е лесно да се увлечеш и да станеш ти самият добър пример за някой друг.


 

Фондация „Дечица“ се стреми да насърчава, стимулира и мотивира деца, лишени от родителски грижи в България, да разкрият своите заложби и таланти. Екипът на фондацията вярва, че по този начин самочувствието на децата ще укрепне и един ден те ще бъдат по-щастливи, сигурни и устойчиви.

Богдана Манова от фондация „Дечица“ за резултатите и смисъла от дарителството по ведомост:

 

Как разбрахте, че има подобна възможност – ежемесечно и от работното място служители на компании да даряват за Вашата кауза?

За дарителството по ведомост разбрах от BCause. Мисля, че това е много добър начин за набиране на средства, който гарантира дългосрочност и устойчивост в работата на неправителствените организации. Преминах през няколко обучения и се свързах с фирми, като им предложих да ни даряват чрез този механизъм.

Какво правите като организация, за да бъде вашата кауза предпочитана пред други,  да я избират хората като дарители чрез този механизъм?

Обяснявам на хората, с  които се срещам, че редовните дарения са много по-важни от кампанийните. Опитвам се да ги убедя, че и с 2 или 5 лева на месец човек може да участва истински в определена кауза. Повечето дарители смятат, че малките суми не могат да помогнат особено – аз вярвам точно в обратното. Ако десет човека даряват по 5 лева всеки месец, ще можем да осигурим още две репетиции по народни танци за децата

Как разказвате за вашите резултати, за да задържате дарителите си?

На всеки, който ни е дарил средства, изпращам снимки, фактури, касови бележки. Винаги изисквам приемо-предавателни протоколи, когато получавам и предавам предметни дарения. Отчетността е много важна. Тя дава обратна връзка на дарителите и ги мотивира да продължат да даряват за нашата кауза. Или за която и да е друга 🙂

Колко месечно събирате по този начин, от колко години го правите и имате ли някакви съвети към организации, които не са чували или се колебаят дали да ползват този начин за даряване?

Всеки месец получаваме 830 лева, с които си плащаме наема и сметките на клубчето. Не са малко, но ми се иска да бъдат повече, за да можем да разширим дейностите, с които постигаме пълноценна социализация на децата – такива например са съвместните излети или лагерите. Децата обичат да пътуват, да изследват, да се чувстват свободни и творци. Затова редовните дарения ще ни помогнат да сбъднем техните мечти.


май 2018 г.