Закони, регламентиращи дарителските практики в България

Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) доп. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019 г. Регламентира възможността за ползване на данъчно облекчение при дарения, извършени и декларирани от физически лица. Намалението се прилага върху сумата от годишните данъчни...
Почина големият български дарител и общественик Дими Паница

Почина големият български дарител и общественик Дими Паница

Дими Паница е сред хората, допринесли в най-голяма степен за развитието на гражданското общество и филантропията в България. Той и съпругата му учредяват Фондация „Свободна и демократична България“, чиято цел е демократизиране на страната чрез развитие и...

В последните години се забелязва тенденцията към повишаване на подкрепата за борбата срещу рака

Жаклин Цочева, Мениджър PR, комуникации и реклaма на AVON Cosmetics за регион Дунав Жаклин има магистърска степен по „Връзки с обществеността и комуникации” и бакалавърска степен по „Книгоиздаване” към СУ „Св.  Климент Охридски „. Започва в Avon Cosmetics...

Каузите, които подкрепяме, са свързани с помощ под формата на медикаменти и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания

Радослава Ганозова е директор „Комуникации” на Актавис ЕАД- търговската част на Актавис България. Освен за външните и вътрешните комуникации, тя отговаря и за корпоративната социална отговорност на компанията. Радослава е личен дарител на фондация, чиято основна...

Липсата на адекватна здравна политиката превърна DMS в система, която най-вече набира средства за лечение на болни хора

Георги Цветков, програмен мениджър БДФ Колко от каузите в системата са за подкрепа на деца и възрастни, нуждаещи се от лечение и колко – каузите на организации?Към момента – месец юли 2011 година – в системата „Единен дарителски номер“ има общо 92 активни кампании. От...