Каузите, които подкрепяме, са свързани с помощ под формата на медикаменти и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания

15.07.2011 | Брой 11, Бюлетин

Радослава Ганозова е директор „Комуникации” на Актавис ЕАД- търговската част на Актавис България.

Освен за външните и вътрешните комуникации, тя отговаря и за корпоративната социална отговорност на компанията. Радослава е личен дарител на фондация, чиято основна дейност е развитието на приемната грижа в България.

Защо здравеопазването е важна за Актавис кауза и как принципно избирате каузите, които подкрепяте?

Здравеопазването е основата на нашата дейност. Чела съм много негативни коментари по отношение на фармацевтичния бизнес, който беше обвиняван, че трупа печалби на гърба на пациентите. Бих искала да опровергая тези негативи като подчертая, че фармацевтичните компании инвестират милиарди евро за създаване и производство на медикаменти, от които пациентите се нуждаят. И това е хуманната част на нашата дейност. Като всеки друг бизнес, обаче, и този трябва да печели, което е най-нормална бизнес логика. В този смисъл, здравеопазването е важно за Актавис, иначе нямаше да инвестираме толкова огромни средства в разработка на медикаменти, които в момента, на световно ниво са над 600. Тази наша философия намира отражение и в избора на каузите, които подкрепяме- те винаги са свързани с помощ под формата на медикаменти, изграждане на достъпна среда за хора с увреждания, подпомагане на проекти, свързани с по-чиста и приятна градска среда. Всичко това е свързано със здравето, а здравето на пациента за нас е най-важно.

Кои са по-значимите ви проекти/инвестиции в областта?

Винаги, когато минавам през храм-паметника „Св. Александър Невски” поглеждам към рампата за хора с увреждания, която е факт благодарение на нашата идея и финансова помощ. Ако посетите катедралния храм във Варна, не пропускайте да забележите същата рампа, която отново е финансирана от нас. Актавис България дари средства за националната кампания „Училище за всяко дете” в подкрепа на интегрирането на децата с увреждания в масовите учебни заведения. Това беше инициатива на фондация „За нашите деца”, в партньорство с Министерството на образованието и Държавната агенция за закрила на детето, набираща средства за изграждане на рампи и асансьори в училищата, както и за адаптиране на сервизните помещения за деца с увреждания, ползващи инвалидни колички. Ние подпомогнахме финансово инсталирането на рампа в 136-то училище в София. Преди няколко години, в партньорство със Столична община, поддържахме чиста, зелена и приятна градинката до Народното събрание. Не пропускам даренията от медикаменти в близо 6 български общини, с което помогнахме най-вече на домове за стари хора и деца, лишени от родителски грижи в тези общини. Не споделям сумата на конкретните финансови измерения на нашата благотворителност, защото за Актавис не е важно колко си дарил, а какво си дарил и дали дарението или инициативата наистина са помогнали.

Работите ли с граждански организации или предпочитате сами да организирате програмите си? Защо?

Всичко зависи от спецификата на проекта. За една дейност считаме, че можем сами да се справим, защото разполагаме с необходимия ресурс. За други проекти, като построяването на рампите за хора и деца с увреждания, работихме с гражданския сектор. Те са специалистите, които много по-добре от нас познават проблемите на хората с увреждания, отлично са запознати със спецификата на техните нужди, познават техническите, утвърдени параметри за изграждане на рампа. До момента сме работили активно с фондация „За нашите деца” и Център за психологически изследвания. Ако трябва да обобщя, когато се касае до специфична дейност, която ние не познаваме, но бихме искали да бъде реализирана, се обръщаме към граждански организации.

Промени ли се дарителската ви политика и профила на проектите ви с кризата? В каква посока?

Колкото и финансовите анализатори да казват, че фармацевтичният бизнес е най-малко засегнат от кризата, не съм съгласна напълно. Разбира се, че общата финансова криза се отрази и на нас, а това неминуемо рефлектира върху бюджетите за корпоративна социална отговорност. Вярно е, че към момента не можем да си позволим финансовите средства, които отделяхме преди години за големи проекти. Съсредоточили сме се върху това, което правим най-добре- създаваме и произвеждаме съвременни, качествени медикаменти и ако те могат да спасят пациенти, ние сме готови да ги дарим. В този смисъл, фокусът ни е изцяло върху дарения от медикаменти. Повярвайте ми, почти всяка седмица получавам молби за дарения под формата на медикаменти. Нуждата е голяма и ние се опитваме да помогнем където и с каквото можем.

Смятате ли, че има нужда от законодателни промени, за да бъде работата на дарителите по-лесна?

За нас основен проблем е ДДС върху дарените медикаменти. По законодателството в България към момента, ние като дарители, не можем да си вземем ДДС-то, начислено върху стойността на медикаментите, които даряваме. Сумата на самото дарение става по-голяма, което води до лимитиране на обема дарения, които можем да си позволим. Считам, че трябва да се помисли и да се предприемат съответните законови действия, за да може ние дарителите да сме още по-мотивирани и да имаме възможност да даряваме в по-големи обеми.