Стандарти за социална отговорност: поглед към ISO:26000

Стандарти за социална отговорност: поглед към ISO:26000

Социалната отговорност е етична рамка, в която човек работи и си сътрудничи с други хора и организации в полза на общността. Една организация може да демонстрира социална отговорност по няколко начина, например чрез даряване, насърчаване на доброволчеството,...

Новини от БДФ – юни 2022 г.

Споделяме накратко дейности, проекти и инициативи през юни 2022 г. Проведени срещи, участия Актуални конкурси, кампании и проучвания на членове Застъпничество и работа с институции Развитие на програмата „Научи се да даряваш“  Развитие на дарителската...