Насоки за работа на НПО 1: Дарителството – среда и практики

Насоки за работа на НПО 1: Дарителството – среда и практики

„Дарителството: среда и практики“ е заглавието на първата част от общо три книжки с Насоки за работа на НПО. Те бяха разработени от Български дарителски форум като част от Менторска програма за НПО, която реализирахме в рамките на проекта „Дарителски...
Насоки за работа на НПО 2: Фондонабиране за кауза

Насоки за работа на НПО 2: Фондонабиране за кауза

„Фондонабиране за НПО: Пътна карта“ е заглавието на второто издание с Насоки за работа на НПО. Наръчниците бяха разработени от Български дарителски форум в рамките на Менторска програма за НПО, която реализирахме в рамките на проекта „Дарителски...
Насоки за работа на НПО 3: Комуникации и изграждане на публичен образ

Насоки за работа на НПО 3: Комуникации и изграждане на публичен образ

Третата и последна част от поредицата Насоки за работа на НПО, разработени от БДФ в рамките на Менторска програма за НПО, поставя фокус върху комуникациите и маркетинга за кауза. Те са разработени в рамките на проекта „Дарителски компас за устойчиви...
Вие питате, ние отговаряме #29 Защо медиите често не споменават имената на дарителите в информационното си съдържание?

Вие питате, ние отговаряме #29 Защо медиите често не споменават имената на дарителите в информационното си съдържание?

Въпрос: Като неправителствена организация, която работи в сферата на детски и женски права, често търсим медиите да отразят една или друга наша инициатива, проект, успех. Срещаме обаче трудности да оповестяваме дарителите си и често ни казват, че проблемът е в...
ESG принципи: от регулации към възможности  за отговорни инвестиции  и партньорства

ESG принципи: от регулации към възможности за отговорни инвестиции и партньорства

Концепцията за ESG (Environmental, Social, and Governance) става все по-актуална поради естеството на проблемите, които разглежда, но и поради все по-развиващата се регулаторна рамка, която непрекъснато разширява своя обхват. Нейното имплементиране на всички нива в...
Въпроси и отговори #28: Мога ли да ползвам данъчни облекчения за дарения, направени през 2023 г.

Въпроси и отговори #28: Мога ли да ползвам данъчни облекчения за дарения, направени през 2023 г.

Вие питате: Ние сме неправителствена организация, която има дарители, включително – физически лица. Какви са данъчните облекчения за тях? Ние отговоряме: Ако сте физическо лице и сте направили дарения за юридически лица (НПО, организации, институции), имате право на...