Голямо браво за хората – дарители и малка черна точка за даренията за човешките права

Голямо браво за хората – дарители и малка черна точка за даренията за човешките права

Ирина Недева, журналист от програма “Хоризонт” на БНР и председателка на УС на АЕЖ-България Хората – дарители за първи път са повече от хората, които не са дарявали *** За първи път от 2017 г. делът на дарявалите (56%) доминира над този на хората, които не са...
Дарителството за образование: бизнесът се ангажира все повече

Дарителството за образование: бизнесът се ангажира все повече

Български дарителски форум се обърна към няколко експерти от различни области за техния прочит на данните от последния анализ на дарителството в страната ни.   Представяме ви гледната точка на Нели Кочева, ръководител „Развитие и фондонабиране“ във фондация „Заедно в...
Вие питате, ние отговаряме#25 Може ли ЮЛНЦ да получи обезщетение за неимуществени вреди?

Вие питате, ние отговаряме#25 Може ли ЮЛНЦ да получи обезщетение за неимуществени вреди?

Въпрос: Може ли юридическо лице с нестопанска цел да претендира за обезщетение за нанесени неимуществени вреди поради уронване на престижа? Отговор:  Юридическите лица може да пострадат тежко при накърняване на тяхната репутация. Уронването на престижа им може да...
Вие питате, ние отговоряме# 24 Как една организация да стане част от консултативен съвет към национална институция?

Вие питате, ние отговоряме# 24 Как една организация да стане част от консултативен съвет към национална институция?

Въпрос: Как една организация може да стане част от консултативен съвет към национална институция? Отговор: Взаимодействието между институциите и гражданския сектор е необходима предпоставка за нормалното функциониране на демократичната държава. Един от базовите...
Вие питате, ние отговаряме# 23 Как да кандидатствам за статут на националнопредставителна организация?

Вие питате, ние отговаряме# 23 Как да кандидатствам за статут на националнопредставителна организация?

Въпрос: Какво е националнопредставителна организация? Може ли всяка неправителствена организация (НПО) да бъде такава? Как се кандидатства за такъв статут? Отговор:  Националната представителност на юридическото лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) е статут, който е пряко...
Вие питате, ние отговаряме# 22 Как участваме в обществено обсъждане на проект за нормативен акт?

Вие питате, ние отговаряме# 22 Как участваме в обществено обсъждане на проект за нормативен акт?

Въпрос: Как да се включим в общественото обсъждане на проект за нормативен акт? Отговор: Проектите на нормативни актове подлежат на задължително обществено обсъждане. То е въведено с промени в Закона за нормативните актове през 2016 г. В обществените консултации могат...