Вие питате, ние отговаряме #2: Солидарност за Украйна

Вие питате, ние отговаряме #2: Солидарност за Украйна

Броени дни след началото на военния конфликт в Украйна вече са създадени различни кампании и инициативи за набиране на материални и парични дарения, с които да бъдат подпомогнати пострадалите. Основните нужди, излезли след координация с международни организации до...
Вие питате, ние отговаряме #2: Солидарност за Украйна

Вие питате, ние отговаряме #1: Какви са данъчните облекчения за компаниите, които даряват

БДФ стартира рубрика „Вие питате, ние отговаряме”. Тя е провокирана от честите и много разнообразни въпроси, които идват към екипа, свързани с различни аспекти на дарителството: възможности за подкрепа на каузи, начини за популяризирането им, налични данъчни...
Как да бъдем ефективни и интересни онлайн

Как да бъдем ефективни и интересни онлайн

През февруари БДФ стартира нова инициатива – „БДФ зона за споделяне”, която дава възможност на компании и НПО – част от Форума, да обменят знания и практики по теми, важни в работата и ежедневието им. При значителен интерес премина първата среща, посветена на...
УНИЦЕФ и АЕЖ-България пуснаха видео уроци за етично отразяване на деца в медиите

УНИЦЕФ и АЕЖ-България пуснаха видео уроци за етично отразяване на деца в медиите

Децата и младите хора и тяхното присъствие в медиите остават сред приоритетите на съвместната работа на Асоциацията на европейските журналисти-България и УНИЦЕФ и през 2021 г. Eтичното отразяване на децата в медиите е целта и на серия обучителни видеа, разпространени...
Сравнително проучване на европейското законодателство, свързано с набирането на средства за каузи

Сравнително проучване на европейското законодателство, свързано с набирането на средства за каузи

Европейският център за нестопанско право (ECNL) съвместно с Международния център за нестопанско право (ICNL) изготви първото сравнително проучване за Европа на законодателството по отношение на набирането на средства от частни дарители – The Regulatory Framework...
Няколко „тайни“ към успеха в партньорството  между бизнес и нпо

Няколко „тайни“ към успеха в партньорството между бизнес и нпо

Ние сме гражданска организация и търсим партньорството на компаниите в различни наши идеи. Често пъти обаче срещаме мълчалив или явен отказ. Или пък сме компания, която иска да даде средства, доброволен труд или друг ресурс, но не открива точния партньор за своята...