29% ръст на даренията в България през 2022 г.

29% ръст на даренията в България през 2022 г.

Общата дарена сума от компании, фондации, физически лица и еднолични търговци през 2022 г. е 124 393 638 лева. Спрямо 2021 г. се отчита ръст в общия обем дарени средства от 29% или с 27,8 млн. лева повече. Най-голям дарител на финансови средства през 2022 г. са...
Проучване на БДФ показва ръст на дарителите

Проучване на БДФ показва ръст на дарителите

Увеличават се българите, които даряват в подкрепа на каузи и хора в нужда.  10% ръст на индивидуалните дарители и значителна подкрепа за каузи, свързани с реакция при бедствия и аварии. Това са данни от национално представително проучване за дарителството през 2022...
Медиите и дарителството в България през 2022 г.

Медиите и дарителството в България през 2022 г.

Традиционно Български дарителски форум следи как медиите отразяват дарителството, благотворителността и социалната отговорност на компаниите в България. Годишните анализи на темата в медиите акцентират върху броя публикации, тона и отношението на журналистите към...
Обзор на законодателния процес в България за 2022 г.

Обзор на законодателния процес в България за 2022 г.

В глобален мащаб 2022 г. беше белязана с нападението на Русия над Украйна. Войната засегна световната геополитика, икономика и енергетика, като последиците от нея ще имат ефект върху близкото бъдеще не само на двете държави, пряко ангажирани в конфликта, но и върху...
Как дарява бизнесът в България?

Как дарява бизнесът в България?

Бизнесът откликва на спешни нужди и подпомага хора и общности, пострадали от хуманитарни кризи, но в същото време, голяма част от компаниите с активна дейност в страната вече даряват дългосрочно и стратегически. Този извод налага проучване на социологическа агенция...
Всеки втори българин е дарявал през 2021 г.

Всеки втори българин е дарявал през 2021 г.

Общата дарена сума от компании, фондации и физически лица е близо 97 милиона лева Годишният анализ на Български дарителски форум (БДФ) показва, че сумата, дарена от частни дарители през изминалата 2021 г., е 96 616 384 лева. В сравнение с 2020 г. се наблюдава...