Вие питате, ние отговаряме #9: Кои компании подкрепят зелени проекти и как да кандидатстваме?

14.09.2022 | Полезни насоки

Вие питате: Реализираме малки еко-проекти в рамките на Варна и региона. Понякога кандидатстваме към програми на министерства и институции, но това не е достатъчно за съществуването ни. Има ли бизнес, които подкрепя нашата сфера и кои са програмите, за които регулярно може да се кандидатства?

Ние отговаряме: Опазването на околната среда и климата е проблем, който все по-често бизнесът поставя във фокуса на своите социалноотговорни инициативи и програми. Това е шанс за организациите, чиято мисия е свързана с природа и екология, да имат повече възможности за партньорство и намиране на ресурси за осъществяване на техните каузи.

През последните години големи компании, които традиционно инвестират в решаването на разнообразни общественозначими проблеми, надградиха механизмите за взаимодействие с НПО и създадоха грантови програми, чрез които регулярно разпределят значителни средства. В голяма част от тях една от избраните за подкрепа сфери е тази, свързана с природа, околна среда, екология.

Първата грантова програма у нас, подкрепяща екопроекти, е тази на фондация „Обществен борд на TELUS International Bulgaria. Тя е създадена през 2015 год. по модела на организациите, които TELUS учредява в страните, в които оперира. Общественият борд,  в рамките на програмата си ‘Time to make tomorrow’, разпределя годишно сумата от 170 000 лева между социално значими проекти, разрешаващи проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и околната среда. Максималната сума на подкрепа за един проект е 15 000 лв., а за нея могат да кандидатстват фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел. Всяка година организациите имат възможност да кандидатстват в двата отворени конкурса – през пролетта и есента. За условията и сроковете на предстоящия втори конкурс за 2022 г. можете да следите ТУК.

Lidl България също подкрепя проекти в сферата на околната среда чрез програмата си “Ти и Lidl за по-добър живот“. Сферите на подкрепа са „Околна среда“, „Култура и историческо наследство“ и „Образование“. Допустими кандидати са сдружения, фондации, читалища, училищни настоятелства и други организации с нестопанска цел. Проектите с най-висок резултат могат да получат до 10 000 лв. за своята реализация, като дейностите трябва да се осъществят в рамките на 12 месеца.

Инициативата се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Български дарителски форум. Информация за следващото издание можете да намерите на страниците на Lidl и ФРГИ.

Vivacom Регионален грант е инициатива на Vivacom, която подпомага развитието на регионите чрез безвъзмездно финансиране на проекти на местните общности. Компанията е избрала да подкрепя идеи с образователна или екологична тематика. За финансиране могат да кандидатстват граждански организации, читалища, училищни настоятелства и настоятелства на детски градини. Стойността на гранта, който може да получи всеки проект, е до 5 000 лева., а общият размер на дарения фонд в предстоящото осмото издание, което ще стартира в края на годината, ще бъде 60 000 лева. Няма ограничение в броя проекти, с които една организация може да участва за финансиране, но може да получи грант само за 1 от проектите. Продължителността на проекта трябва да бъде до една година след сключване на договора.

Vivacom Регионален грант се провежда в партньорство с Български център за нестопанско право, а актуална информация за програмата можете да намерите ТУК.

Вече втора година се провежда инициативата „Вселена от възможности“. Изцяло дигиталната инициатива е създадена от Пощенска банка през 2021 г. по случай 30-годишния юбилей на финансовата институция, за да насърчи интересни идеи, свързани със социално предприемачество в полза на обществото. Всеки гражданин или организация с нестопанска цел може да изпрати свой предприемачески проект в ключовите области „Дигитални иновации“, „Образование“ и „Зелени проекти“. Стойността на финансовата помощ, която може да получи победителят във всяка една от тях, е 10 000 лв., а авторите му се ангажират със срок за реализиране в рамките на 6 месеца от датата на получаване на финансирането.

Победителите за тази година вече са избрани. Информация за третото издание през 2023 год. можете да получите на сайта на Пощенска банка, както и на специално създадената платформа https://30yearspostbank.bg/terms-and-conditions/.

Освен чрез изброените по-горе грантови програми, подкрепа можете да потърсите и от компании, които нерегулярно инвестират в зелени каузи. Обичайна практика е компаниите да посочват на своите сайтове сферите, в които инвестират в полза на обществото. Повече за това как може да потърсите партньорство от компании, вижте ТУК.

Зелени програми и инициативи често са в обсега на конкурси, в които бизнесът представя свои корпоративни социалноотговорни инициативи, включително в областта на екологията и опазването на околната среда. Тези конкурси оценяват различни аспекти от реализирането на CSR-проектите, но са добра отправна точка при търсене на компании, за които зелените идеи са важни.

Такива конкурси се организират ежегодно от Български дарителски форум (Корпоративен дарител), Български форум на бизнес лидерите (Годишни награди за отговорен бизнес), Българско дружество за връзки с обществеността (PR Приз), Годишните награди за корпоративна социална отговорност на Министерството на труда и социалната политика, Годишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност „Златно сърце” на списание и клуб Business Lady и списание Bulgaria Business Review.