Вие питате, ние отговаряме #6: Как да работим по-успешно с компании

16.06.2022 | Полезни насоки

Вие ни питате: Ние сме НПО от Шумен, което се опитва да привлича бизнеси към своята кауза? Има ли някакви принципни съвети, които да следваме, за да сме успешни в това?

Ние отговаряме:

  • Като начало – запознайте се предварително с политиката на компанията и сферите, които тя подкрепя. Не е излишно да проверите кои са и предишни подкрепени от нея проекти (през сайта й, новини, социални мрежи (ако има такива) и т.н).
  • Всяка компания има обичаен ритъм на планиране на дейности и бюджети. Проучете кога това се случва в компанията, чието партньорство търсите, за да изпратите предложението си навреме, преди да е завършил този процес. Така ще имате по-голям шанс и при интерес от страна на компанията ще има възможност за заделяне на ресурс.
  • По-лесно може да се зароди партньорство между НПО и компания там, където се е зародил проблемът – потърсете естествени партньори на регионално ниво, поканете ги на ваше събитие или направете някакъв специален жест за тях.
  • Трябва да можете да обясните ясно и кратко какво правите като тип дейност, какъв е проблемът, който искате да решите, търсейки дарители, защо е важен и за компанията и какво решение предлагате вие. Постарайте се предложението да бъде добре оформено, без грешки, с обосновка на проблема и адекватност на предложеното от вас решение;
    Когато/ако  стартирате партньорството, бъдете гъвкави и способни да променяте аспекти от предложението в движение, но и категорични по отношение на важните за вас неща.
  • Базисен, но работещ съвет – поддържайте актуален сайта си и другите комуникационни канали, които използвате; гледайте да има интересни новини, предишни реализирани проекти, някаква позитивна промяна, която се е случила благодарение на вашата дейност.
Партньорството с дадена компания не е (или не би трябвало да бъде) само даване на пари като еднократен жест. То е споделена визия за даден проблем и обединяване на ресурси и действия за неговото преодоляване. Чрез съвместната работа, преминаването през препятствията и споделените успехи партньорите израстват, доближават се един към друг, увеличават своята ефективност , развиват умение как да превърнат комбинацията от ресурси, които имат, в работеща система. Нужен е взаимен процес на натрупване на знание и опит, на уважение и зачитане на страните, на съвпадане на етични принципи. Ключови за успеха на едно такова партньорство са фактори, които определят базисните човешки отношения – доверието, етичността, разбирането, симпатията.