Третото издание на “Награди за успелите деца на България” на фондация “Димитър Бербатов” събра с около 1 000 номинации повече от предишните години

Основната цел на проекта е да създава сред младежите нагласа на уважение към успеха, дължащ се на талант и усилия. Наградите са доказано средство да се оценят постижения и да се поощри по-нататъшното развитие на победителите. Всички постъпили номинации ще продължават...

Стартира програма за детско развитие „Дъга“ на ФРГИ

Програма за развитие на деца и младежи “Дъга” се осъществява с партньорството на Фондация “Работилница за граждански инициативи” и Фондация “Оук”, Швейцария и е финансово подкрепа от Фондация “Оук” и Фондация “Велукс”, Дания. Програмата има за цел да подкрепи...

Стартира програма за детско развитие "Дъга" на ФРГИ

Програма за развитие на деца и младежи “Дъга” се осъществява с партньорството на Фондация “Работилница за граждански инициативи” и Фондация “Оук”, Швейцария и е финансово подкрепа от Фондация “Оук” и Фондация “Велукс”, Дания. Програмата има за цел да подкрепи...