Стартира програма за детско развитие „Дъга“ на ФРГИ

10.01.2011 | Новини

Програма за развитие на деца и младежи “Дъга” се осъществява с партньорството на Фондация “Работилница за граждански инициативи” и Фондация “Оук”, Швейцария и е финансово подкрепа от Фондация “Оук” и Фондация “Велукс”, Дания.

Програмата има за цел да подкрепи иновативни проекти, насочени към интеграцията/социалното включване на деца и младежи от уязвими групи.

Подробна информация за програмата прочетете на сайта на ФРГИ