Емилия Ръткова: Компаниите ще продължат обществените си ангажименти

Емилия Ръткова: Компаниите ще продължат обществените си ангажименти

AVON устойчиво инвестира в две каузи: битка с рака на гърдата и подкрепа за жени и момичета, преживели домашното насилие. Благодарение на непрестанните усилия, които влага за решаването на тези проблеми, информираността по темите нараства, жените по-лесно и навреме...
Гергана Куцева: Дарителството предлага успешни модели за справяне със социални проблеми

Гергана Куцева: Дарителството предлага успешни модели за справяне със социални проблеми

Българският фонд за жените (БФЖ) е българска фондация, която подкрепя местни неправителствени организации в сферата на женските права и в борбата им за равнопоставеност на половете. Ориентирана е към финансиране на организации, разглеждани като рискови от други...
Стойко Петков: Дарителството като дългосрочна мисия

Стойко Петков: Дарителството като дългосрочна мисия

Стойко Петков е основен акционер и управляващ директор на „Енко Вендинг“ ООД (компания, познатата с кафе Baristo) и създател на фондация „Благотворител“. Организацията вече 16 години реализира образователни проекти, които създават у децата и младежите усещане за...
Даниела Узунова: Бизнес моделът на бъдещето е все по-свързан със социалната ангажираност

Даниела Узунова: Бизнес моделът на бъдещето е все по-свързан със социалната ангажираност

От началото на кризата с COVID-19 „Данон Сердика“ АД е направила дарения на обща стойност над  330 000 лв.  в продукти, пари и санитарни материали за медиците, които бяха на първа линия в битката с вируса. Основна част от тези дарения са в продукти,...
Илияна Николова: Стратегическото дарителство предполага дългосрочна визия за промяна

Илияна Николова: Стратегическото дарителство предполага дългосрочна визия за промяна

Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) е сред първите организации, положили усилия за развитието на гражданския сектор в България, чрез финансова подкрепа и изграждане на капацитета му. Илияна Николова, директор на ФРГИ, дори се шегува, че е в...
Жаклин Цочева:  Доброволчеството и корпоративното дарителство ще отговорят на новите проблеми след кризата

Жаклин Цочева: Доброволчеството и корпоративното дарителство ще отговорят на новите проблеми след кризата

„При хуманитарни бедствия като наводнения и земетресения ние винаги сме дарявали продукти, а доброволчеството е в основата на ценностната система на Кока-Кола. Сега към тези практики добавихме дарения за борбата с COVID-19 – това беше логичен избор за цялата...