Вие питате, ние отговаряме #4: Откъде и как можем да набираме средства за нашата кауза

14.04.2022 | Полезни насоки

Ние отговаряме:

Неправителствените организации (НПО или още познати като граждански организации) възникват и съществуват, за да подкрепят хора и общности и да създават по-благоприятна, приветлива и добра за живеене среда в страната. За да изпълняват по-успешно своята мисия обаче, те имат нужда от финансови средства, материална подкрепа, доброволци и съмишленици*.

Много и различни са факторите за успешно набиране на средства за кауза. Независимо дали целият екип във вашата организация работи по тази задача или имате конкретно определен човек, който приоритетно координира усилията в тази посока, имайте предвид, че набирането на средства (както и друг ресурс) е процес, а не еднократно усилие. Ако просто веднъж потърсите пари или стоки или пък поставите някъде ваш банер на кампания или промоционално видео, това няма автоматично да привлече дарители. Като всеки друг процес набирането на средства е поредица от ключови задачи, чието изпълнение ще доведе до успешни резултати. Преди съставянето на плана със задачи започнете с обсъждане в екипа откъде можете да привлечете необходимите ви средства.

Кои са възможните източници за привличане на средства?  

Могат да бъдат частни и публични. Частният ресурс идва от бизнеса, от други финансиращи фондации и от физически лица. Публичният – това са различни институции, които имат финансиращи програми и предлагат публичен ресурс с цел да подкрепят една иди друга сфера, проект, инициатива, новаторска идея…

Според анализа на БДФ за 2020 г. компаниите са най-големите дарители в България, следвани от фондациите и хората (когато говорим за частен дарителски ресурс).

Компаниите подкрепят каузи и НПО по няколко начина:

  • Възможно и по-често срещано е да получите директно финансиране от даден бизнес, ако каузата е в обсега на CSR приоритетите му.
  • Все по-често обаче компании започват и да структурират свои дарителски програми, която управляват с подкрепата на партньор от неправителствения сектор или пък самостоятелно. Тогава НПО може да кандидатства за финансиране на конкурсен или друг принцип. – Механизъм, който компаниите започват все повече да разпознават като лесен и удобен за подкрепа на каузи това е дарителство по ведомост (служителите даряват редовно от заплатата си определена сума, която отива за каузи, предложени от работодателя).
  • В последните години популярност добива и маркетинга, обвързан с кауза (процент от цената на определен продукт отива в подкрепа на дадена кауза).
  • Компаниите все по-често даряват и стоки, както и насърчават служителите си да полагат доброволен труд за една или друга кауза на организация, или предоставят пространството си да различни кампании, които набират средства чрез брандирани дарителски кутии.
  • Не особено популярен в страната ни, но успешен и ценен модел за подкрепа на каузи е създаването на корпоративна фондация – тогава, когато бизнесът реши да „изнесе” социалните си инвестиции в отделна юридическа структура и така да инвестира в каузи и решаване на проблеми.

Фондациите в страната са основен дарител за други НПО. Те имат програми, в подкрепа на различни обществени сфери (образование, култура, екология, човешки права…) и дават, отвъд директната подкрепа за уязвими хора и общности, възможност за кандидатстване на проектен принцип на други по-малки НПО. Все още по-рядко припознат от фондациите, но възможен е и един по-специфичен тип финансиране – така нареченото core-финансиране. При него по-големите дарителски фондации предоставят подкрепа на по-малки организации, на които вярват, които са лидери в своята област или са с новаторска, неспецифична, различна дейност и донорите са готови да предоставят дори по- рискова подкрепа за идеята, при първоначално високо ниво на доверие.

Хората са третият ви източник на подкрепа и в последните години макар и плавно, индивидуалното дарителство в страната ни нараства. В последните години физическите лица в България даряват все повече (пари, вещи, труд). Сред най-силните мотиви за тях остава желанието да помагат за кауза, в която вярват, личното отношение към нея, конкретното предназначение на дарението и неговия смисъл. Макар и бавно, нараства и броя хора, които вярват на неправителствените организации и затова ги подкрепят.

По отношение на предпочитаните от хората начини да даряват – даренията в кутии и с  дарителски SMS остават най-разпознаваемите и предпочитани механизми. Закупуването на
продукт с кауза, даряването на труд, билети за благотворително събитие, аукциони, търгове, концерти също са възможни начини на подкрепа от физически лица.

Все по-голямо доверие генерират дарителски платформи – DMS и ПЛАТФОРМАТА.bg и може да включите каузата си и в тях. Те дават разнообразни и лесни възможности за различен по вид дарения. В DMS може да набирате средства за каузата си чрез SMS дарения (еднократни или с абонамент), а също и онлайн, чрез портала на IRIS Solutions за отворено банкиране, който позволява дарителите да направят банков превод директно през сайта на DMS, без да влизат в електронното си банкиране.

*Привличането на тези ресурси в подкрепа на каузата на всяка гражданска организация по същество попада в обхвата на ключовата организационна дейност „набиране на средства“. В ежедневието често се използва синонимът фъндрейзинг, който идва от английския израз fundraising. Набирането на средства е процес на търсене и осигуряване на доброволно предоставени ресурси чрез ангажиране на отделни хора, фирми, фондации или такива, осигурени от публични институции и програми. Въпреки че набирането на средства обикновено се отнася до усилията на организации с нестопанска цел, понякога се използва за идентифициране и привличане на инвеститори или други източници на капитал за търговски предприятия с печалба.