Вие питате, ние отговаряме#5: Ние сме НПО, което развива културни проекти. Как търсим подкрепа за тях?

12.05.2022 | Полезни насоки

Въпрос: Ние сме НПО от Пловдив, което работи в сферата на културата. Често имаме нужда от дофинансиране на наши проекти. Как и откъде да намираме дарители?

Отговор: Този въпрос стои пред всички неправителствени организации, независимо от сферата, в която работят. Като отправна точка може да видите един по-ранен текст в нашата рубрика – „От къде и как да набираме средства за нашата кауза“.

Съвсем накратко, можем да кажем, че това, което важи за всички останали каузи, е в сила и за вашата, свързана с култура:

  • можете да потърсите компании, които имат за приоритет в CSR политиките си тази сфера, или да кандидатствате на конкурсен принцип в техни програми, в които тази сфера е обявена като приоритет (Вижте Членове на БДФ)
  • да проверите кои фондации подкрепят тази сфера (Фондация „Лъчезар Цоцорков, Американска фондация за България, )
  • или да потърсите програми на институции, насочени към подкрепа за култура (Министерство на културата, Програма „Култура” на Столична община, европейски програми).
  • да се насочите към индивидуални дарители и да създадете кампания в онлайн платформи като DMS, ПЛАТФОРМАТА, където за вашата кауза (или аспекти от нея, например за финансиране на пътуване до даден фестивал, за закупуване на костюми и т.н) могат да бъдат привлечени дарители.

Все пак трябва да имате предвид, без това да ви обезкуражава, че културата не е от приоритетните сфера за дарителите в България, защото те все още имат нагласа да даряват за каузи, свързани със здравеопазване и социални проблеми, образование  – такива, които са свързани по-непосредствено със здравето и оцеляването на хората или при сериозни хуманитарни кризи. Компаниите поставят на 6 място инвестициите в култура и изкуство, фондациите – на 4-то сред приоритетите си за 2021 г., хората – едва на 9-то (според годишния анализ на дарителските тенденции и практики, изготвен от БДФ. ).

От 2005 г. в България работи Закон за меценатството, според който има 15% облекчения за дарители в сферата на културата, но за да се ползва дарителят (меценатът може да бъде физическо и юридическо лице) от тях, трябва да бъде специално регистриран в регистър към МК (Чл.10-ти от Закона за меценатството) и практически законодателството не улеснява дарителите. Облекченията се ползват рядко, независимо че според Закона за корпоративното подоходно облагане юридически лица, които предоставят безвъзмездно помощ при условията и по реда на Закона за меценатството могат да намалят финансовия си резултат в размер до 15%. Такъв е и размерът на облекчението и за физически лица – дарители по реда на Закона за меценатството.