Становище във връзка с предложените промени за дейността на фонда за лечение на деца

Становище във връзка с предложените промени за дейността на фонда за лечение на деца

Български дарителски форум се присъединява към позицията на гражданска инициатива „Спаси, дари на…” във връзка с публикувания за обществено обсъждане на 8 юли проект за нов правилник на фонда за лечение на деца. Той предвижда да се отнеме правото на глас на...