Американска фондация за България обяви конкурс за стипендия „Павлина Доковска“

Американска фондация за България обяви конкурс за стипендия „Павлина Доковска“

Американска фондация за България обявява конкурс за присъждане на стипендия за музикант – инструменталист във връзка с учредената през 2020 година стипендия на името на проф. Павлина Доковска на стойност 5000 щатски долара. За стипендията на името на проф. Павлина...