Благотворителен концерт за по-малко прояви на насилие в училище

Благотворителен концерт за по-малко прояви на насилие в училище

Ани е на 12 години.  Свободното си време прекарва в четене на книги. Всеки ден след училище се прибира вкъщи. Няма приятели. Съучениците ѝ често я игнорират от съвместните им занимания, а понякога я наричат „зубър“ или „очилатка“. Ани се срамува да сподели това на...