Благотворителен концерт за по-малко прояви на насилие в училище

11.05.2016 | Новини

wcif-pictureАни е на 12 години.  Свободното си време прекарва в четене на книги. Всеки ден след училище се прибира вкъщи. Няма приятели. Съучениците ѝ често я игнорират от съвместните им занимания, а понякога я наричат „зубър“ или „очилатка“. Ани се срамува да сподели това на родителите си, предпочита да  мислят, че просто обича да чете.

Историята на Ани не е измислена, това е историята на всяко трето дете у нас, жертва на насилие в училище. Според проучване на Европейската мрежа срещу детско агресивно поведение България е на трето място в Европа по честота на случаите на училищен тормоз – след Естония и Литва. Според същото проучване  у нас един на всеки двама ученици е бил свидетел на насилие в училище, а един на всеки трима е бил жертва.
В отговор на тази тревожна статистика, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Професионален женски народен хор „Космическите гласвове от България“ организират благотворителен концерт „Изкуство срещу агресия“.  Концертът се проведе на 25 май 2016 г. от 19:30 ч. в City Mark Art Center. Всички набрани средства ще бъдат насочени към инициативи за превенция на насилието в училище и интервенция на деца и младежи, проявили агресивно поведение. Билети за концерта можете да закупите онлайн от тук.

Подкрепяйки кампанията за намаляването на насилието в българското училище, всички гости на благотворителния концерт ще имат възможност да чуят репертоар, специално подготвен от „Космическите гласове от България“, с който ще представят България на международен хоров конкурс в Тур, Франция, който ще се порведе в края на май.

В научната литература, случаят на Ани е известен като проява на „социален тормоз“. Една от най-страшните и трудно разпознаваеми форми на тормоз сред учениците, характеризиращ се с изолиране и разпространяване на злобни слухове за жертвата.

Специалисти твърдят, че последиците от насилието в училище могат да доведат до фатален край, както за жертвата, така и за насилника.  Насилието в училище води до редовно преживяване на целия спектър от негативни емоции, затвърждаване на модела „налагане – подчиняване“ и неспособност да се излезе от него, приемане на себе си като нещо лошо и нежелано, опити за самоубийсто и дори самоубийство.

Практиката показва, че агресивните прояви от страна на деца и младежи се коренят най-често в стремежа за надмощие и доминиране, неумение за комуникация, а  не рядко и липса на интересни за учениците занимания. Затова с набраните средства от благотворителния концерт, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и новоучредения фонд от Женски хор „Космическите гласове от България“, ще финансират проекти, които насочват стремежа за изява на подрастващите в сферата на изкуството, работят за подобряване на комуникацията между учениците и ги обучават в толеранстност и зачитане на правата на другия, ангажират свободното им време с разнообразни и интересни занимания, прилагат цялостен подход за намаляване на насилието, чрез въвличане на родители, учители, педагози и цялата местна общност.

Повече информация, можете да откриете на сайта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“.