Фонд „Мечтата на Таня“

Наблюдатели, членове на Български дарителски форум

Фонд „Мечтата на Таня“ е временна дарителска инициатива със специфични цели, създадена в памет на Таня Ковачева. Фондът е основан от Фондация OАК и работи с подкрепата на Швейцарска фондация за благотворителност. Визията на Фонда е, че децата в България растат в семейства и имат подкрепата, от която се нуждаят, за да са щастливи и успешни. Фондът финансира организации с нестопанска цел, които подкрепят българските семейства изправени пред трудности в грижата за своите деца да останат заедно и да участват като ключов партньор в системата за закрила на детето, в създаването на политики и в предоставянето на услуги. Подкрепя инициативи, които дават сила, глас и възможности за участие на родители и млади хора с опит в грижа.

Целите на Фонд „Мечтата на Таня“ са:

  • Да съсредоточи общественото внимание върху запазване на семействата заедно, преди всичко;
  • Да чуе гласа на родители и млади хора с опит в грижа и да подкрепи участието им в създаването на политики, практики и в търсенето на отговорност за положителна промяна;
  • Да помогне на услугите, които успешно предотвратяват извеждането на децата от техните семейства да се разрастват.

Ценности:

  • Семейството е на фокус
  • Водим се от концепцията за правата на човека
  • Не разделяме и не изключваме
  • Стремим се към оптимален ефект
  • Учим се от успеха и от грешките.