Фондация „Нашите недоносени деца“

Фондации, членове на Български дарителски форум

Фондация „Нашите недоносени деца“ е създадена през 2012 година. Застъпваме се за правото на всяко новородено, което се нуждае от болнично лечение, да получи качествена и съвременна медицинска грижа, фокусирана върху нуждите на семейството и тяхното право да бъдат до детето си. Отвъд болничния период, работим за правото на всяко дете със специални потребности да получи подкрепа спрямо своите индивидуални нужди, която да гарантира неговото оптимално детско развитие.

Усилията на Фондацията са концентрирани в няколко основни направления:

  • Подобряваме болничната среда, чрез даряване на медицинско оборудване, изграждане на кътове за кенгуру-грижи и семейни стаи, даряване на средства, осигуряващи комфорта на бебето (покривала и плетива, които се изработват от нашите доброволци в кампанията „Да плетем и шием за недоносените бебета“;
  • Подкрепяме семействата, чрез осигуряване на информация и терапевтични услуги за деца и възрастни в Център за детско развитие „Малки чудеса“;
  • Застъпничество за качествено майчино и детско здравеопазване.
За Център за детско развитие „Малки чудеса“
През 2017 година създадохме Център за детско развитие “Малки чудеса”, където предлагаме комплексна подкрепа в областта на ранното детско развитие. Центърът е фокусиран върху работа с деца със специални нужди и специфични затруднения в развитието. Разполагаме с мултидисциплинарен екип от специалисти: логопед, детски психолог, специалист ранна детска интервенция; ерготерапевт; фамилен психотерапевт; рехабилитатор; неонатолог; педиатър.

Благополучието на всяко недоносено бебе, както и дете със специални потребности, е най-висшата ценност за нас като организация.