Фондация „Лъчезар Цоцорков“

Фондации, членове на Български дарителски форум

Семейната фондация „Лъчезар Цоцорков“, основана през 2019 г., е частна фондация, чиято основна цел е да допринася за благополучието на българското общество, чрез подкрепа за културата и развитие на талантите, насърчаване на иновациите и постиженията в образованието и здравеопазването, както и чрез подпомагане на деца в неравностойно положение.

Фондация „Лъчезар Цоцорков” е създадена в чест на вдъхновяващия лидер и голям българин, който вярваше, че смисълът на човешкия живот е да оставим света по-добър след себе си. Проф. д-р Лъчезар Димитров Цоцорков (16 октомври 1945 г. – 16 май 2017 г.) е родом от Панагюрище. Като далновиден мениджър и визионер за модерното развитие на българската минерално-суровинна индустрия, над 30 години е начело на „Асарел-Медет“ и над 25 години председателства Българска минно-геоложка камара.

До момента фондацията е финансирала над 50 проекта на обща стойност над 2 100 000 лева.

Стратегическите области, в които фондацията инвестира са:

  • Образование
  • Култура
  • Здравеопазване
  • Закрила на деца.