Обществен борд на TELUS International в България

Фондации, членове на Български дарителски форум

Общественият борд на TELUS International в България е фондация, която разпределя годишно сумата от 170 000 лева между социално значими проекти, разрешаващи проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и околната среда. Проектите биват оценявани и финансирани в зависимост от устойчивостта на решението, което предлагат, по актуален обществен проблем.

От своето създаване през 2015 г. до момента фондацията на TELUS International в България е финансирала 139 проекта, на обща стойност над 1 милион лева.

Фондация ‘Обществен борд на TELUS International Bulgaria’ в рамките на програмата си ‘Time to make tomorrow’ финансира проекти в подкрепа на местните общности, в областите здравеопазване, образование и околна среда.