Съвременната култура не е привлекателна кауза за дарителите в България

Емил Миразчиев Емил Миразчиев е  художник и куратор. Завършва Художествена академия в София, специалност графика през 1989г. Специализира графични техники в графична база “Rosler” Лайпциг, Германия. Председател е на Сдружение ”Изкуство Днес”- инициатор и основател на...

Частното дарителство за култура е много по-ефективно от тромавото, неясно и ограничено държавно финансиране

Теодор Василев Теодор Василев е завършил Немска гимназия в София и международни отношения в Университета за национално и световно стопанство. Получава докторска степен по политически науки от Бостън Колидж и Харвард, където се занимава с изследователска дейност....

Интересни дарителски практики в областта на изкуствата и културата

Весела Герчева Весела Герчева е преподавател по Публична археология в Нов български университет в София. Тя е ръководила Български дарителски форум от неговото създаване до 2008г, има над 10годишен опит в областта на дарителството и корпоративните социални инвестиции....

С реализираните културни проекти ОББ си запази едно собствено пространство в публичния живот и съзнанието на хората

Людмил Каравасилев ОББ, мениджър  „Връзки с обществеността и спонсорството“ ОББ Людмил Каравасилев е завършил Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Климент Охридски“. Специализира в Iowa State University, САЩ, в областта на...

Дарителство за култура – една мъчително възраждаща се традиция

Десислава Гаврилова, основател и директор на Център за култура и дебат “Червената къща”. От 2005 г. насам е директор и на Центъра за изкуства и култура на Центрaлноевропeйския университет в Будапеща. През 1997 г. тя създава, и до 2000 г. ръководи, програмата за...