Насоки за работа на НПО 3: Комуникации и изграждане на публичен образ

27.03.2024 | Полезни насоки

Третата и последна част от поредицата Насоки за работа на НПО, разработени от БДФ в рамките на Менторска програма за НПО, поставя фокус върху комуникациите и маркетинга за кауза. Те са разработени в рамките на проекта „Дарителски компас за устойчиви партньорства“, финансиран от Фонд „Активни граждани – България“.

Как разказваме по увлекателен и пленяващ начин нашите истории? Кои са нашите ключови аудитории и как достигаме до тях – основни канали и инструменти за комуникация. Как поддържаме дигиталните ни канали и изграждаме положителния ни образ (нашия бранд)? И не на последно място – как да бъдем успешни при подготовката на кампания за фондонабиране?

Това са ключовите теми, на които се спряхме в тази книжка и се надяваме тя да помогне на организациите да структурират за себе си и за организацията си важните процеси при планирането в областта на маркетинга и комуникациите.

Можете да разгледате и изтеглите Част 3 на Насоките за работа на НПО от линка по-долу:

БДФ Насоки за работа на НПО Менторска програма за НПО – част 3