Насоки за работа на НПО 1: Дарителството – среда и практики

29.03.2024 | Полезни насоки

„Дарителството: среда и практики“ е заглавието на първата част от общо три книжки с Насоки за работа на НПО. Те бяха разработени от Български дарителски форум като част от Менторска програма за НПО, която реализирахме в рамките на проекта „Дарителски компас за устойчиви партньорства“ с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани – България“.

Първата книжка с Насоки за работа на НПО поставя фокус върху спецификите на дарителската среда в България. В нея са представени данни от ежегодните анализи на БДФ за това колко и от кого се дарява, какви са мотивите на хората, компаниите и фондациите да даряват. Също така представя данни от проучванията, които разясняват какви са причините някои хора и фирми да не даряват и какви проблеми са срещнали.

Така организациите, които набират средства могат да адресират тези негативни представи, очаквания или опит и да предприемат действия, за да изградят доверие у потенциалните дарители, да ги спечелят за свои съмишленици и хора, които да ги подкрепят финансово или по други начини.

Можете да разгледате и изтеглите книжката от линка по-долу:

БДФ Менторска програма за НПО Насоки за работа на НПО – част 1